Zespół

Kamila Gądek
Językoznawca, ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne UW, w ramach których uzyskała tytuł magistra na Wydziale Polonistyki oraz w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Jest doktorantką w Instytucie Polonistyki Stosowanej, prowadzi także zajęcia w Pracowni Przekładu Iberystyki UW i pracuje jako nauczycielka hiszpańskiego. Jej zainteresowania badawcze to język w najnowszych mediach oraz językoznawstwo kwantytatywne. Ciekawią ją także systemy pisma i systemy liczebnikowe. W wolnych chwilach gra w gry komputerowe.

Urszula Hawryluk
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest nauczycielką języka polskiego. Jej pasją są podróże. Uwielbia gotować i malować.

Magdalena Kowalczuk
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest doktorantką w Zakładzie Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego, uczy języka polskiego.
Interesuje się metodologią gniazdową, bada gniazda słowotwórcze. Jej pasją jest teatr i literatura. W wolnych chwilach chętnie gotuje i pisze swoją książkę.

Ewelina Kwapień, dr.
Językoznawca, historyk języka polskiego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka monografii „Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku – rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych)”, „Słownika rzeczowników polszczyzny XIX wieku” (w druku) oraz licznych rozpraw i artykułów naukowych opublikowanych m.in. w takich czasopismach, jak „Prace Filologiczne”, czy „Poradnik Językowy”.
Uczestniczyła w wielu projektach badawczych i popularyzatorskich m.in. w realizacji portalu internetowego „Gwary polskie. Przewodnik multimedialny” oraz jego rozszerzonej wersji „Dialektologia polska. Kompendium internetowe” (oba projekty pod kierunkiem dr hab. Haliny Karaś, prof. UW). Obecnie uczestniczy w pracach nad projektem „Szesnastowieczne przekłady Nowego Testamentu na język polski a rozwój renesansowej polszczyzny – internetowa baza danych”, który jest realizowany pod kierunkiem dr Izabeli-Winiarskiej-Górskiej. Specjalizuje się w badaniu dziejów leksyki i leksykografii okresu nowopolskiego.

Magdalena Lewandowska, mgr inż.
Grafik komputerowy, programista. Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.
Jej pasją od zawsze były konie. Obecnie każdą wolną chwilę spędza w ich towarzystwie, zgłębiając tajniki naturalnych metod ich szkolenia (opierających się na pracy z psychiką konia i uwzględniających naturalne odruchy oraz wrodzony instynkt samozachowawczy konia) oraz doskonaląc swoje umiejętności jazdy w stylu western.

Agnieszka Mirahina
Filolog, ukończyła filologię rosyjską i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, a także filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się poezją. Opublikowała dwa tomy wierszy: „Radiowidmo” (BL 2009) oraz „Do rozpuku’ (WBPiCAK 2010). Obecnie pracuje nad cyklem wierszy „Wesele na helu”, zaczęła też pisać „Czarny scenariusz”. Interesuje ją język paradoksów, którego cudowne właściwości wersyfikacyjne przedstawiła w eseju „Widmowy refren”.

Małgorzata Nesteruk
Filolog, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, jest pracownikiem Wydziału Polonistyki UW.
Jej zainteresowania badawcze dotyczą literatury pierwszej połowy XIX wieku, a „tematem życia” jest tak zwany antagonizm wieszczów, czyli „dwa na słońcach swych przeciwnych – Bogi” polskiego romantyzmu.
Dbając jednak o „trafianie pod strzechy” (czytaj: popularyzację wiedzy), jest współautorką (z Małgorzatą Fabianowską) serii książek niezupełnie serio o historii Polski.

Anna Niepytalska-Osiecka
Polonistka, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorantką w Zakładzie Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat socjolektu polskich alpinistów. Od czterech lat uczestniczy w projekcie rozwojowym „Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny”. Interesuje się leksykografią, kulturą języka i środowiskowymi odmianami polszczyzny. Podróżuje i uprawia turystykę górską.

Monika Pawelec, dr.
Ukończyła studia doktoranckie w zakresie filologii polskiej i studia magisterskie w zakresie filologii włoskiej.
Interesuje się leksykografią i poprawnością językową, a także glottodydaktyką. Lubi podróżować i uczyć się języków obcych (w szczególności włoskiego i rosyjskiego).

Marta Plota
Filolog romanista, ukończyła Kolegium Języków Obcych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz filologię romańską na Uniwersytecie Wrocławskim.
Pisze wiersze dla dzieci oraz inne utwory poetyckie. W roku 2010 zdobyła I i II nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Redemptoris Custos” w Kaliszu oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Gdybym ja bywał” na nową wersję tekstu do pieśni Fryderyka Chopina w Łodzi.

Ewa Rodek
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, jest doktorantką w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii na Wydziale Polonistyki UW. Interesuje ją XVIII wiek – stulecie pełne przełomów, kontrastów, ścierania się przepychu z prostotą, chaosu z harmonią, osiemnastowieczna kultura, charyzmatyczne osobowości uczonych, polityków i twórców. Przygotowuje rozprawę doktorską o świadomości językowej Polaków żyjących za panowania dynastii saskiej, czyli w 1. poł. XVIII w. Jest entuzjastką polskiego folkloru oraz sztuki użytkowej spod znaku Art Deco.

Ewa Rudnicka, dr
Językoznawca. Ukończyła Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego z dyplomem z zakresu filologii polskiej. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW.
Ponieważ interesuje się leksykografią polską, z pasją czyta i bada słowniki (papierowe, elektroniczne, dla dorosłych, dla dzieci…). Zawodowo analizuje ponadto kwestie związane z polską normą językową, polską polityką językową i współczesnymi zmianami w tym zakresie. Lubi słońce i niespieszność. (Więcej: www.ewa.edu.pl).

Magdalena Turska
Ukończyła studia informatyczne w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; projektantka systemów komputerowych, programista i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką kilkunastu systemów informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw, głównie z branży medycznej. Pracuje dla różnych projektów badawczych i dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Spośród jej mniej lub bardziej krótkotrwałych pasji próbę czasu znosi tylko zamiłowanie do ogrodnictwa i języków.

Urszula Zdunek
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja filologia dla mediów i specjalizacja nauczycielska).
Jest doktorantką w Zakładzie Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej zainteresowania naukowe to: poprawność językowa, leksykologia i językoznawstwo statystyczne. W pracy zajmuje się redagowaniem tekstów o tematyce militarnej. Prywatnie uwielbia spędzać czas w kajaku i gotować.