Laboratorium Leksykograficzne ks. Alojzego Osińskiego

Cel działalności Laboratorium to edycja i popularyzacja niepowtarzalnego dziewiętnastowiecznego rękopiśmiennego słownika języka polskiego autorstwa Alojzego Osińskiego, słownika, który do tej pory — z racji historycznych perypetii — pozostawał zapomniany i niepublikowany.

Pracom edytorskim nad słownikiem towarzyszyły także prace badawcze. Ten czternastotomowy słownik – dzieło życia ks. A. Osińskiego – nosił roboczy tytuł „Bogactwa mowy polskiej”. Starannie opracowywany przez wiele lat — niezależnie od słownika Samuela B. Lindego, uznawanego za największego polskiego słownikarza epoki — zachował się do dziś w jednym tylko egzemplarzu przechowywanym w zbiorach Działu Rękopisów Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej Ukrainy im. W. Stefanyka. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tym niezwykle cennym dokumentem nie tylko języka polskiego, lecz także narodowej kultury.