Wydarzenia

29.11.2011 Obrona rozprawy doktorskiej Moniki Pawelec-Skurzyńskiej zatytułowanej U źródeł polskiej myśli leksykograficznej. Rozważania o metodzie księdza Alojzego Osińskiego na podstawie „Słownika języka polskiego ułożonego z dzieł księdza Piotra Skargi”, pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego.

15-16.09.2011 III ogólnopolska konferencja w Warszawie z cyklu „Glosa do Leksykografii Polskiej” w 150-lecie „Słownika wilenskiego” i 100-lecie „Słownika gwar polskich” Jana Karłowicza, organizator: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, udział z referatem:
Ewa Rudnicka, Marginalia tytułologiczne – o języku i mowie S. B. Lindego i A. Osinskiego.

12-14.05.2011 Międzynarodowa konferencja w Białymstoku pod hasłem „Pogranicza. Kresy. Wschód a idee Europy”, organizator: Uniwersytet w Białymstoku, Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód-Zachód” UwB, Katedra Edukacji Międzykulturowej UwB et al., udział z referatem:
Ewa Rudnicka, Marginalia tytułologiczne – o języku i mowie S. B. Lindego i A. Osinskiego.

1.09-30.09.2010 „Obsługa czytelników w bibliotece w dobie społeczeństwa informacyjnego”, finalna, czwarta z cyklu sesja bibliotekoznawcza organizowana w Warszawie w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej.

8-9.10.2009 Uczestnictwo w organizowaniu II ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Glosa do Leksykografii Polskiej” organizowanej przez Instytut Języka Polskiego UW w Warszawie, a ponadto udział z referatami:
Ewa Kurowska, Definiowanie haseł opisujących imiona w wybranych tomach „Bogactw mowy polskiej” Alojzego Osińskiego,
Monika Pawelec, „Słownik języka polskiego ułożony z dzieł księdza Piotra Skargi” Alojzego Osińskiego – słownik ogólny czy specjalistyczny?

1.09-26.09.2009 „Automatyzacja w pracy bibliotek”, trzecia z cyklu sesja bibliotekoznawcza organizowana w Warszawie w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej.

10.06.2009 Obrona pracy magisterskiej Ewy Kurowskiej (obecnie Rodek) zatytułowanej Imiona jako formy hasłowe w wybranych tomach „Bogactw mowy polskiej” Alojzego Osińskiego, pisanej pod kierunkiem dr Ewy Rudnickiej.

30.06-31.07.2008 „Wdrażanie nowych technologii do współczesnych bibliotek”, druga z cyklu sesja bibliotekoznawcza organizowana w Warszawie w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej.

13.08.2008 Podpisanie porozumienia między Instytutem Badań Interdyscyplinarnych »Artes Liberales« UW a Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie o współpracę przy realizacji programu Wspólne dziedzictwo kulturalne narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Źródła, kolekcje, zbiory i idee – XVI-XX w.

13.05.2008 Podpisanie umowy między Instytutem Badań Interdyscyplinarnych »Artes Liberales« a Lwowską Narodową Biblioteką Naukową Ukrainy im. W. Stefanyka o realizację programu Wspólne dziedzictwo kulturalne narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Źródła, kolekcje, zbiory i idee – XVI-XX w.