A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.
Hasło
w Dorywki /:dorywkiém:/

W dorywki czynić co Mącz Mącz
— czytać co Birk Birk
— odprawować co Powod Powod
Dosiągł wiecznéy mądrości choć w dorywki Tryzna Pio. Tryzna Pio.

Skany