A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.
Hasło
W okoł /:w około, na okoł:/ Czes W ükol Niem In die Runde.

W okoł krainy Leop Jan Leop Jan
W okoł obtoczyć kogo wałém Wuiek Wuiek
W okoł obozu Bezim Bezim
W okoł stołu dziatki stoią iako kwiatki Wierzbię Mac Wierzbię Mac
— wyrzáł wszystkę krainę Wuiek Wuiek
— wszędzie dosyć nieprzyjacioł Wereszcz Joz Wereszcz Joz

Skany