A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.
Hasło
W kupę, /:razém, w jedno:/

Gmatwać wszystko w kupę Stator Stator
Hatlić wszystko w jedną kupę Herb. Ben Herb. Ben
Matłać wszystko w kupę Herb. Be Herb. Be
Nacisnienić w kupę Koch. And Koch. And
Sciskać się w kupę Koch. Ján Koch. Ján
Stulaią się listki w kupę Mar. z Urzęd Mar. z Urzęd
Zebrać ludzi w kupę Skarga Skarga
Zgmatwać co w kupę Orzech. Sta Orzech. Sta

Skany