A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.
Hasło
W czworo, /:we cztéry części:/ Niem. vierfach, ins Gevierte

Złożoná chustka we czworo Sleszk. Seb Sleszk. Seb

Skany