A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.
Hasło
W brod /:prosto, bez ogrodki:/

Jśdź tu trzeba w brod prożno tu kręcić Skarga Skarga
Odpowiadać komu krótko, a w brod Moskorz Moskorz

2. W brod /:pełno:/

Było w bród wina dla każdego Wa[?] Wa[?]

Skany