A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.
Hasło
W łeb /:w brod, w brew':/ przeciwnie:/

Będzie wszystko w łeb doktorom ich Grzeg z Żar Grzeg z Żar
Dali dáwno w łeb onému przywileiowi Bezi 1589 Bezi 1589

Skany