A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.

<<
pełny tekst

Lapitowie,
Lapon,
Laponia,
Laponka,
Lapończyk,
Lapoński,
Largus,
Larma,
Larwa,
Larwiany,
Larwisko,
Larwowy,
Laryn,
Laryssa
Larysseyski,
Las słomiany
Las,
Laseczek,
Laseczka,
Lasek,
Laska Jakobowá
Laska mierniczá,
Laska pasterská
Laska seymowá
Laska,
Laska. [rekonstruowane]
Laski flisowskié
Laskonogi,
Laskonośny,
Laskować,
Laskowanie poprzeczné
Laskowanie wklęsłé,
Laskowanié,
Laskowany,
Laskowato,
Laskownik,
Laskowy,
Lasobożek,
Lasota,
Lasować,
Lasowy,
Laszczka,
Lata,
Latać,
Lataiący,
Latanié,
Latany,
Latarka,
Latarniá,
Latáwczyk,
Latáwica,
Latawiec,
Laterán,
Lateraneński,
Laterański,
Latka,
Latm,
Lato miłosciwé
Lato,
Latomnogi,
Latona,
Latonka,
Latopiory,
Latopis,
Latopisca,
Latopisiec,
Latopiski,
Latopismo,
Latopiszca,
Latorosl
Latorosl do szczepiénia w pniak,
Latorosl winná,
Latoroslny,
Latoroslowy,
Latorosteczka,
Latorostka,
Latoroszczka.
Latorośl do sadzénia w ziemię.
Latorośl,
Latos,
Latosek,
Latosi,
Latoś,
Latować,
Latowanié,
Latyczew,
Latyczewski,
Latyn,
Latynka,
Latynowie,
Latyńczyk,
Latyński,
Laudum
Laur,
Lauréncya,
Laurent,
Laurentski,
Laurowy,
Laurus,
Lauryanus,
Lavendogra,
Lawa,
Lawaterz,
Lawenburg,
Lawenburski,
Lawénda,
Lawendowy,
Lawik,
Lawikański,
Lawir,
Lawirować,
Lawirowanié,
Lawrasz,
Laybach,
Layda,
Lazaret,
Lazur,
Lazurek,
Lazurki,
Lazurokrusz,
Lazurować,
Lazurowy,
Lea,
Leander,
Lebadyá,
Lebiodczany,
Lebiodka,
Lebona,
Lec
Lecący,
Lech,
Lecha,
Lechami
Lechicki,
Lechiiacki,
Lechita,
Lechowy,
Lecić,
Lecie [rekonstruowane]
Lecieć,
Leciuchny,
Leciwy,
Lecz,
Leczący,
Leczénié,
Leczyć się,
Leczyć,
Leczywać się,
Leczywrzód,
Leda,
Ledeyski,
Ledwie [rekonstruowane].
Ledwie a ledwie
Ledwie co
Ledwie kiedy
Ledwie nie
Ledwie nie ledwie
Ledwie,
Ledwno nie
Ledwo kiedy
Ledwo,
Ledwomowny,
Ledworuszny,
Ledwuchna
Ledz
Ledź,
Legacyiá,
Legać,
Leganié,
Legar,
Legarstwo,
Legart,
Legartować.
Legat,
Legawá pieczénia
Legawiec,
Legáwka,
Legawy pies
Legawy,
Legący się,
Legiwać,
Legnąć,
Legować,
Legowisko,
Leguchno,
Leguchny,
Leguczki,
Leguczko,
Legumina,
Leiący się,
Leidyeński,
Leiek,
Leit,
Lek,
Lekarka,
Lekarniá,
Lekarski,
Lekarstwo,
Lekarz duchowny
Lekárz niebieski
Lekárz,
Lekarzowy,
Lekce,
Lekceważénié,
Lekcyá,
Lekczeć,
Lekczyć,
Lekki,
Lekko karmić kogo
Lekko,
Lekkoiezdny,
Lekkoięzykowy,
Lekkomowca,
Lekkomownie,
Lekkomowność,
Lekkomowny,
Lekkomyslniczek,
Lekkomyslnie,
Lekkomyslnik,
Lekkomyslność,
Lekkomyslny,
Lekkonogi,
Lekkooki,
Lekkosenny,
Lekkość,
Lekkoufny,
Lekkowaznie,
Lekkoważący,
Lekkoważność,
Lekkoważny,
Lekkoważyć,
Lekkowiernik,
Lekkowierność,
Lekkowierny,
Lekkowietrzny,
Lekkuchno,
Lekkuchny,
Lekować,
Lekowanié,
Lekszy,
Lektwárz,
Lektyka,
Lekuczki,
Lekuczko,
Lekusieńki,
Lekusieńko,
Lelak,
Lelegeyski,
Lelegowie
Lelek,
Leliwa,
Lelom po lelom
Lelowski,
Lelów,
Lemiesz,
Lemieszowy,
Lemn,
Lemnianka,
Lemniyski,
Lemowik,
Len,
Lenek łączny
Lenek,
Lenić się,
Lenieć,
Leniek,
Lenistwo,
Leniuch,
Leniwie,
Leniwiec,
Leniwieć,
Leniwo,
Leniwomowny,
Leniwonogi,
Leniwość,
Leniwy,
Lennictwo,
Lenniczy,
Lennik,
Lennodáwca,
Lenność,
Lennować się,
Lennownik,
Lenny,
Lentyszek,
Leń,
Leobard,
Leobin,
Leodegaryusz,
Leodyum,
Leodyyski,
Leokadya,
Leokryt,
Leon,
Leonard,
Leoncya,
Leoncyum,
Leoncyus,
Leonidas,
Leonides,
Leonigild,
Leonilla,
Leontey,
Leontynowie,
Leontyński,
Leopard,
Leopold,
Leopos
Lep,
Lepak
Lepczyca,
Lepel,
Lepianeczka,
Lepianka,
Lepiárz,
Lepić,
Lepiennik,
Lepiey,
Lepieznik,
Lepiony,
Lepki,
Lepowy,
Lepreon,
Lepszość,
Lepszy,
Lepszyć się,
Lepszyć,
Leptytanowie,
Lerka
Lerycki,
Lesica,
Lesisty,
Leskotać się,
Lesniak,
Lesnictwo,
Lesniczowski,
Lesniczy,
Lesnieć,
Lesnik,
Lesnobożek,
Lesnoglinny,
Lesnolud,
Lesnomowny,
Lesny,
Lesz,
Leszcz,
Leszczyna,
Leszczynka,
Leszczynny,
Leszczynowy,
Let,
Leta,
Letacius,
Letarg,
Leteyski,
Letkie
Letni,
Letniczek,
Letnie,
Letnik,
Letnio,
Letniość,
Letnociepły,
Letra,
Letus,
Letyeński,
Leucius,
Leufrydus,
Leuk,
Leukonotus,
Leukotea,
Leuktra,
Leuktrycki,
Leuktryyski,
Lew piekielny
Lew,
Lewanda,
Lewandowy,
Lewar,
Lewek,
Lewica,
Lewita,
Lewitrur,
Lewitski,
Lewitycki,
Lewkoniá,
Lewo,
Lewuś,
Lewy,
Lewy.
Lexowium,
Ley,
Leyba,
Leybuś,
Leyc,
Leycować,
Leycowy,
Leyda,
Leydeński,
Leykowaty,
Leyny,
Lezb,
Lezbianin,
Lezbianka,
Lezbiyski,
Lezbizki,
Lezda,
Leziénié,
Leziwo,
Leźć na bałuku
Leźć,
Leża letniá żołnierská
Leża,
Leżacy
Leżáy,
Leżący,
Leżączka.
Leżeć na czém
Leżeć na kim
Leżeć woyskiém.
Leżeć,
Leżénié,
Leżuch,
Leżucha,
Leży co odłogiém
Leżysko,
Leżywo,
Lędzwiany,
Lędzwiowy,
Lędźwie,
Lęgnąc się,
Lęgnąć,
Lękać się,
Lękać,
Lękanié się,
Lękanié,
Lękliwie,
Lękliwość,
Lękliwy,
Lęknąć się,
Lękniénié,
Lękowaty,
Lężénié się,
Lężny,
Lgnący,
Lgnąć,
Li
Li.
Libán,
Libanon,
Libanowy,
Libański,
Liberat,
Liberata,
Liberyusz,
Libetra,
Libetrydy,
Libia,
Libianin,
Libicki,
Libityna
Libiyski,
Libna,
Libofenix,
Libozus,
Libra papieru
Liburnia,
Liburniacki,
Liburnicki,
Liburnidy,
Liburnowie,
Licé pieniędzy
Licé szaty
Licé ziemi
Licé,
Licemiernica,
Licemiernicki,
Licemierniczka,
Licemierniczy,
Licemiernik,
Licéum,
Liceyski,
Licho,
Lichość,
Lichota,
Lichotarski,
Lichotárz,
Lichotka,
Lichotny,
Lichtán
Lichtárz,
Lichtować,
Lichuczki,
Lichwa,
Lichweczka,
Lichwiarka,
Lichwiarski,
Lichwiarstwo,
Lichwiarz,
Lichwić,
Lichwnik,
Lichwodáwca,
Lichwopłatny,
Lichwowy,
Lichy,
Licina,
Licławice,
Licny,
Licować,
Licowanié,
Licowany,
Licowny,
Licya [rekonstruowane].
Licydowy,
Licynius,
Licytacya,
Licyyski,
Liczalny,
Liczba w granmatyce.
Liczba złota.
Liczba,
Liczbiárz,
Liczbobierca,
Liczbowac,
Liczbowanié,
Liczbowy,
Liczebnie,
Liczebny,
Liczénié,
Liczmanica,
Liczmany,
Licznik w ułomku,
Licznik,
Liczność,
Liczny,
Liczyć się,
Liczyć,
Liczygrzywna,
Liczykrupa,
Lida,
Lidanka,
Lidda,
Lidkup,
Lidwina,
Lidya,
Lidyiski,
Lidyyczyk,
Liebensthal,
Liesfunt,
Lieyski,
Lifardus,
Liga,
Ligawica,
Ligeryusz,
Lignica,
Lignicki,
Ligurowie,
Liguryá,
Liguryanin,
Liguryński,
Liguryyski,
Ligustycki,
Lik,
Likaoniá,
Likaonida,
Likaończyk,
Likaoński,
Likier,
Likowitość,
Likowity,
Lilch,
Lili
Liliá,
Lilibetański,
Lilibey,
Lilibeyski,
Lilie trzy
Liliowy,
Lilioza,
Liliyka,
Limán,
Limaniá,
Limański,
Limbowe orzeszki
Limburg,
Limoniá,
Limoniada,
Lin,
Lina,
Linać,
Linąć się,
Lind,
Linda,
Lindyiski,
Linek,
Liniá białá
Linia krwi
Linia krwi.
Linia rodu.
Linić się,
Linie,
Linieć,
Liniiá stolarská
Liniia,
Liniiowanie,
Liniiowy reiment.
Liniowy,
Liniyka,
Linkopa,
Linkopski,
Linturn,
Linus,
Lińc,
Lioba,
Lion,
Lionczyk,
Lioński,
Lipa,
Lipara,
Liparski,
Lipawa,
Lipcowy,
Lipiec,
Lipiec.
Lipień,
Lipina,
Lipka,
Lipki,
Lipko,
Lipkość,
Lipkowatość,
Lipkowaty,
Lipnąć,
Lipnieć,
Lipowy,
Liprung
Lipsk,
Lipski,
Lipszczanin,
Lira,
Liryczny,
Lirys,
Lis morski
Lis ptak
Lis,
Lisawy
Lisbona
Liscie,
Liscik,
Lisciowy,
Lisi,
Lisiątko,
Lisica,
Lisienice,
Lisię,
Lisowacieć,
Lisowatość,
Lisowaty,
Lisowczyk,
Lisowski,
List Papiezki
List,
Listeczek,
Listek,
Listewka,
Listny,
Listopad,
Listopadowy,
Listopismo,
Listowanié,
Listowato,
Listowáty,
Listownie,
Listowny,
Listowy,
Listwa,
Listwować,
Listwowanie,
Listwowany,
Liszaiec,
Liszaiowaty,
Liszay,
Liszeczka,
Liszeć,
Liszka,
Liszyć się,
Liszyć,
Liściany,
Liściasty,
Liścieć,
Liściowaty,
Liściowy
Liścisty,
Liść,
Lit,
Litania
Litanie,
Litera,
Literacki,
Literalny,
Literat,
Literatka,
Literatura,
Literka,
Litery drukarskié
Litewczyk,
Litewka,
Litewski,
Litewszczyzna,
Litkup,
Litkupnik,
Lito
Litochromia
Litosciwy,
Litosnie,
Litosny,
Litościwie,
Litość,
Litować się,
Litować,
Litować.
Litowanie czego czym
Litowanie,
Litteusz,
Liturgia,
Litwa,
Litwin,
Lity,
Liuba,
Liwerpolski,
Liwinus,
Liwiuszowski,
Liy
Lizać się,
Lizać,
Lizać.
Lizbona,
Liziobrazek,
Liznąć,
Liżący,
Lnianka,
Lniany,
Lnica,
Loch,
Lochować,
Lochowanie,
Lochowany,
Lochowato,
Lochowatość,
Lochowaty,
Lochowy,
Lochtuszka,
Lod,
Lodnisty,
Lodny,
Lodowacieć,
Lodowatość,
Lodowaty,
Lodownia,
Lodownik,
Lodowy,
Loegryá,
Log,
Logarytm,
Loicznie,
Loiczność,
Loiczny,
Loik,
Loika
Loiola,
Loiolczyk,
Loiolista
Loiolita
Loiolowski,
Lokáy,
Lokr,
Lokreński,
Lokrowie,
Lokryanie,
Lokryyczykowie,
Lomb,
Lombardczycy,
Lombardowie,
Lombardski,
Lombardyczny,
Lon,
Londyn,
Londyn.
Londyńczyk,
Londyński,
Lonerium,
Longin,
Longobard,
Longobardka,
Longobardy
Lont,
Lopatonogi,
Lora,
Lorgiusz,
Los,
Losém
Losować,
Losowanié,
Losowniá,
Losownica,
Losownik,
Losowy,
Lot mysli
Lot słáwy
Lot,
Lotaryngia,
Lotaryngski,
Lotaryńczyk,
Loteryá,
Loteryyny,
Lotnie,
Lotnobitny,
Lotnonogi,
Lotnopióry,
Lotnostrzały,
Lotność,
Lotny,
Lotunek,
Loty zaięczé
Loza.
Lsniący,
Lsnić się,
Lub,
Lubaszka,
Lubawski,
Lubawy,
Lubcia,
Lubeczanin,
Lubeczek,
Lubek,
Lubeka,
Lubelczyk,
Lubelski,
Lubiczłowieczeństwo,
Lubić,
Lubiénié,
Lubień,
Lubiezny,
Lubieżnica,
Lubieżnie,
Lubieżnik,
Lubieżność,
Lubieżny
Lubiony,
Lubka,
Lublana,
Lublanin,
Lublinianin,
Lubliński,
Lubo - atoli,
Lubo - iednak.
Lubo - lubo.
Lubo - wszelako.
Lubo co
Lubo,
Luboml,
Lubomlski,
Lubomszczyzna,
Luborycz,
Lubość,
Lubować,
Lubowanie,
Lubowniá,
Lubownik,
Lubowny,
Lubszczyk,
Lubszczykowy,
Lubunia,
Luby,
Luceński,
Lucyanowy,
Lucydius,
Lucylla,
Lucyllian,
Lucyna,
Lucynius,
Lucyolus,
Lucyper,
Lucyus,
Lud,
Lud[…] [rekonstruowane].
Ludarka,
Ludek,
Ludera,
Ludgarda,
Ludger,
Ludgetus,
Ludnić się,
Ludnić,
Ludno,
Ludność,
Ludny,
Ludobóyczy,
Ludoburski,
Ludoburstwo,
Ludoburżca,
Ludochwyt,
Ludoiad,
Ludoiedztwo,
Ludoiedź,
Ludokradztwo,
Ludokupiec,
Ludokupiecki,
Ludokupny,
Ludokupstwo,
Ludołowiec,
Ludołów,
Ludomiła,
Ludorządztwo,
Ludorzeźba,
Ludowładny,
Ludożerca,
Ludożerny,
Ludożerstwo
Ludumiły,
Ludwik,
Ludwika,
Ludwikowiny,
Ludwikowy,
Ludwisarniá,
Ludwisárz,
Ludwisiá,
Ludwiś,
Ludzie,
Ludzkość,
Lugdunczyk,
Lugduński,
Luka,
Lukanus,
Lukański,
Lukkiezowie,
Lukokusze
Lukomonowie,
Lukrecya,
Lulać,
Lulczyna,
Lulić się,
Lulka,
Lullus,
Lunar,
Lunatyk,
Lunąć,
Lundysz.
Lundyszowy,
Luneburczanin,
Luneburczyk,
Luneburg,
Luneta południowá
Lunewil,
Lunewilski,
Luperkus,
Lupicyn,
Lupus,
Lura
Luroryusz,
Lusnia,
Lustro,
Lutać się,
Lutenka,
Lutenny,
Luter,
Luteranin,
Luteranka,
Luterański,
Luteraństwo,
Luterka,
Luterowy,
Luterski,
Luterstwo,
Luterszczyzna,
Lutniá,
Lutniowy,
Lutnista,
Lutniściánka,
Lutować,
Lutrować,
Lutrowy,
Luty,
Lutycy,
Lutykowie,
Luxemburczyk,
Luxemgurb, [!]
Luza,
Luzacczyk.
Luzacya,
Luzak.
Luzytanin,
Luzytánka,
Luzytańczyk,
Luzytański,
Luźno,
Luźno.
Luźny,
Lwi ząb
Lwi,
Lwiątko,
Lwica,
Lwię,
Lwisko,
Lwistobuyny,
Lwisty,
Lwowczyk,
Lwowianin,
Lwowianka,
Lwowko
Lwowski,
Lwowy,
Lwów,
Lysek,
Lżénié,
Lżéy,
Lżony,
Lżyciel,
Lżyć kogo rzeczą, uczynkiém
Lżyć kogo słowy
Hasło
Los, u, r. m. z niemieckiego /:skutek przeznaczenia:/

Los pani rzeczy ludzkich
Fortuna domina rerum humanorum Cic Cic
Los moy prawdziwie iest godnym politowania Bog[…] Bog[…]
Bezpieczny od losu nieprzyiaznego Karp […] Karp […]
Błyska los piorunami. Narusz Narusz
Boleię nad iey losem Kropin Lud Kropin Lud
Boli mię los srogi. Dmoch. Dmoch.
Byłoby dla mnie naysmutnieyszym losem
Był dziwném igrzyskiem twardego losu Sniad. Jan Sniad. Jan
Chciał zły los. Koch. Pio. Koch. Pio.
Chłostał go srodze los ciężki. Kras. Ig Kras. Ig
Chyli się los naiego stronę Potoc. St. Potoc. St.
Ciągnąć coprzez losy Mols. Mar. Mols. Mar.
Ciemięży człowieka los srogi. Niemce. Niemce.
Czułem wszystkę srogość losu Wybi.Joz. Wybi.Joz.
Dawał szczęsliwsze obroty smutnym losom.
Dzielić z nim los obowiązani
Obligés de partager son sort
Dzieli móy los
Il partage ma […]
Dokucza mi los srogi. Kras. Ig. Kras. Ig.
Doswiadczyli tegoż losu.
Ils éprouvèrent le même sort
Doznawać przykrego losu. Kopcz Kopcz
Grozili nam losem náyokrutnieyszym
Ils nous menaçaient du sort le plus cruel
Gnębi los twardy człowieka Dmoch Dmoch
Gotuie mi los nieszczęscié Krop Lud Krop Lud
Iasniał wyższym losem M[…]niew M[…]niew
iest w ręku Boga los móy Rze. Se. Rze. Se.
iest w moich rękach móy los.
Mon sort est dans mes mains
Iśdz musimy zawładzą losu Osiń. Lud. Osiń. Lud.
Kieruy losém moim Tenże Tenże
Łamać się z losami. Kors. Ray. Kors. Ray.
Miotá los pociski na niego. tenże tenże
Miotá nás od lat tylu los przeciwny. Pot. Sta. Pot. Sta.
Nadarzył to los. Kras. Ig. Kras. Ig.
Napadać was będzie los nieprzyiazny. Karp. Fr. Karp. Fr.
Narażać kogo na los niepewny. Narusz. Narusz.
Narzekać nalos swoy. Kras. Ig. Kras. Ig.
Nasrożył się los msciwy. Osiń. Lud. Osiń. Lud.
Niekontent iest z swego losu
Il est mécontent de son sort
Nęka mię móy los. Zebrow. Zebrow.
Nie ma los odwetu koch. And. koch. And.
Fortuna non habet regressum Virgilius. Virgilius.
Nie może bydź nad los móy żaden smutnieyszy
Sorte mea nulla tristior esse potest Ovid Ovid
Niepomiy na los osobisty. Tur. Woy. Tur. Woy.
Niespokoyny oswoie losy. Feliń. Feliń.
Niesprzyiał mu los wcale Siarcz. Siarcz.
Oboiętnym bydź na los czyy.
Niknie losu wyniosłość na wieczności progu. Kors. Ray. Kors. Ray.
odkrywać losy przyszłe Mols Mar Mols Mar
Oczekiwać losu
Fortunam exspectare Cic Cic
Odmieniła się zawziętość losów Niemce. Niemce.
Odpowiadá los moim życzeniom
Respondet fortuna meis optatis Cic Cic
Opłakiwać los swoy. Szym. Ioz. Szym. Ioz.
Odiął mu los życie
Sors ade[…] ei vita Cic Cic
Opierać się mężnie losowi
Resistere fortiter fortunae Cic Cic
Pada smutno ofiarą losu swoiego. Dmoch. Dmoch.
Ofiaruie się los towaryzstwo chwały
Fortuna ofert se in societatem aloriae Cic Cic
Patrzeć na zamienne losu koleie. Potoc.St. Potoc.St.
Obracá los wszystko
Sors omnia versat Virg Virg
Piastuie go los Ustrzyc. Ustrzyc.
Opłakiwać los swóy nad grobami zwycięzonych Oycow. Kołłon. Kołłon.
Płakać nad losem. Osiń. Lud. Osiń. Lud.
Podpadać losowi. Kołłont. Kołłont.
Podwyższá los. Kras. Ig. Kras. Ig.
Podzielił z nim srogie losu koleie. Niemce. Niemce.
Pogrążył ich los wprzygody i nieszczęścia. Potoc. St. Potoc. St.
Poniewiera nim los. Kniaz. Fr. Kniaz. Fr.
Postawił go los na wysokim stopniu Ossol […] Ossol […]
Poruczył mi los powinność mowienia o nim. Niemce. Niemce.
Poznałem go naylepiey przygotowanym i uzbroionym przeciwko losowi Bezimien Bezimien
Posłużył mu los. Bezim Bezim
Powierzyć wszystko losowi potrzeba
Fortunae committenda sunt omnia Cic Cic
Przechodzić przez srogie losu koleie. Feliń. Feliń.
Przeraża mnię tén los do náybolesnieyszego uczucia Kassal Ign Kassal Ign
Przesladuie mię los srogi. Karp. Fr. Karp. Fr.
Przeznaczyło ci niebo losy wysokie Staszic Staszic
Powierzać komu z ufnoscią losy swoie Wolski K[…] Wolski K[…]
Rokować los pomyslny dla dzieła iakiego. Dmoch. Dmoch.
Rozpieścił go los. Kras. Ig. Kras. Ig.
Rozsrożył się los na mnie.
Rozstać się los każe. Tremb. Tremb.
Rowiia się dla nas szczęśliwych losów pasmo. Dmoch. Dmoch.
Składam los móy wręce Boga
Je mets mon sort entre les mains de Dieu
Scigał go los okrutny bez odetchnienia. Osin. Lud. Osin. Lud.
Skłaniało zwycięztwo los do Polaków. Stryik. Stryik.
Scigai[…] mię losy zacięte wprzesladowaniu Bogosł Bogosł
Skołatany złym losem. Pot. Ig. Pot. Ig.
Smieie się los twarzą pogodną
Ridet fortuna […] screna Ovid Ovid
Sprzyia mi los. Krasic. Ig. Krasic. Ig.
Sprzyiáy mi losie
Fortuna fave Ovid Ovid
Spuscić się na los tenże tenże
Spuszcza los swoy na niego Ossolin. Joz. Ossolin. Joz.
Stargané losem srogim zdrowie Pot. St. Pot. St.
Sporządził tak los kierowany wyrokami Opatrzności Ankwi[…] J[…] Ankwi[…] J[…]
Toczy się los dziwném kołém Rey Rey
Trapi mię los zawzięcie Skrzet Skrzet
Stał mu się los przeciwny Kras. Ig. Kras. Ig.
Trudnić się losem czyim Kropin. Lud. Kropin. Lud.
Uciemięża los okrutny człowieka. Szym. Io. Szym. Io.
Uciska mię los. Osiń. Lud. Osiń. Lud.
Ugruntować komu los bezpieczny. Tremb. Tremb.
Ukuła czarny wyrok czarność losu. Hulew. Hulew.
Ułaskawił się los dlá niego. Kras. Ig. Kras. Ig.
Poznałem go náylepiéy przygo[to]wanym i uzbroionym przeciwko losowi
Co[gn]ovi illum optime paratum et armatum contra fortunam Cic Cic
Uledz losowi
Succumbere fortunae Cic Cic
Ulepszyć los swóy. Przeczyt Przeczyt
Uposledzony od losu. Niemce. Niemce.
Uskąpił los maiątku Bezim Bezim
Uskarzał się na los z cichym iękiem. Narusz. Narusz.
Uzywac losu nayszczęsliwszego
Jouir du sort le plus heureux
Uśmiechnął się los do mnie tenże tenże
Wiesdz walkę z zawistnemi losy. Narusz. Narusz.
Walczyć ze złym losem Karp. Fr. Karp. Fr.
Ważyły się losy między nadzieią i boiaznią Narusz Narusz
Wierzyć obecnemu losowi
Credere praesenti fortunae Liv Liv
Władał życiem moiem z dzieciństwa los zawistny Niemce. Niemce.
Władną losy ludzkiemi rozrządzenia Bozkie
Wskazywáł mu swietnieysze losu niedzieie. Osin. Lud. Osin. Lud.
Wyciská łzy los God. Cyp. God. Cyp.
Wydał mi iuż ostatnie pozostałe dobro ten los okrutny. Osin. Lud. Osin. Lud.
Wyniosł ich los.
Extulit eos fortuna Cic Cic
Wzniosł ich los do szczytu pomyslności. Potoc. St. Potoc. St.
Zachowáł cię los
Fortuna te servavit Cic Cic
Zachwiać losem czyim
Zaiaśniał los szczęsliwy. Sap. Kaz. Sap. Kaz.
Zapłakał nad losem ludzkim
Illacrimavit sorti humano Liv Liv
Zasłużył na swoy los przez własné błędy. Dmoch. Dmoch.
Zazdroscimy losom iego
Invidemus fortunae eius Livi Livi
Zawisł od tego los móy Feliń. Feliń.
Zdarzył wam los wszystko Kras[?] Ign. Kras[?] Ign.
Złorzeczyć zdradliwym losom Ossol. Joz. Ossol. Joz.
Złożyłem me losy w szczęsciu potomkow. Kors. Ray. Kors. Ray.
Zmienił się nagle los.
Conversa est fortuna subito Corn. Nep. Corn. Nep.
Zmieszać może wszystko los nieprzewidziany. Osiń. Lud. Osiń. Lud.
Zmogł los twardy. Dmoch. Dmoch.
Znękany losém przeciwnym. Czac. Tad. Czac. Tad.
Zrywá los w moich osnowach. Pożers. Pożers.
Zrządził los kierowany wyrokami Opatrzności Ankwicz. Ankwicz.
Zrządził tak los
Ita fors tulit Liv Liv
Los bytu.
Chylą się ku zgubie losy bytu. Kopcz Kopcz
Los Kraiu
Czuwać nad losem kraiu. Kors. Ray. Kors. Ray.
Los mocarstw.
Wazy losami mocarstw Opatrzność naywyższa Kublic Kublic
Losy narodów.
Zawieszoné są na podnozkach tronu przedwiecznego, stamtąd swoy ruch i obroty odbieraią.
Los Oyczyzny.
Rozpaczać o losie Oyczyzny.
Los nieszczęsliwych opłakiwał[em]
Je déplorais le sort de cas infortunés
Losy szczęscia.
W rękach Boga są losy szczęścia naszégo. Olsz. Iak. Olsz. Iak.
Los przeznaczenia okrutny God. Cyp. God. Cyp.
Los woyny
Oddał ich w ręce nasze los woyny
W jeden moment przeciwny obrot bierze i drugiey stronie sprzyiać zaczyná. Dmoch. Dmoch.
Zarządzá Bóg losém woien Wal[…] Ka[…] Wal[…] Ka[…]
Los dobry. Dmoch. Dmoch.
— dziki. Bud. Sz. Bud. Sz.
— gnębiący. Bog. Woy.. Bog. Woy..
— łaskawy. Kors. Ioz. Kors. Ioz.
— mściwy. Kors. Ray Kors. Ray
— niecofniony. Osin. Lud. Osin. Lud.
— niegodny. Koch. P. Koch. P.
— niehamowny. Ossol. Joz. Ossol. Joz.
— niepewny. Narusz. Narusz.
— niepewny. Karpin. Fra. Karpin. Fra.
— okropny. Bogusł. Woy. Bogusł. Woy.
— niestały. Kors. Ray. Kors. Ray.
— niezwrotny. Ossol. Ioz. Ossol. Ioz.
— opłakany. Sniad. Ja. Sniad. Ja.
— ostry. Karp. Sz. Karp. Sz.
— płochy. Skarga Skarga
— przemienny. Bezim Bezim
— przesladuiący. Szym. J. Szym. J.
— przykry. Kras. Ig. Kras. Ig.
— smutny. Kołłont. Kołłont.
— twardy. Dmoch. Dmoch.
— wątpliwy woyny.
Anceps belli fortuna. Cic Cic
— zawistny. Niemce. Niemce.
— zdradliwy. Kras.Ig. Kras.Ig.
— złosliwy. Koch. P. Koch. P.
— zły. tenże tenże
— zmienniczy. Kefan[?] Ant Kefan[?] Ant
— życzliwy. tenże tenże

Skany