A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.

>>

Lapitowie,
Lapon,
Laponia,
Laponka,
Lapończyk,
Lapoński,
Largus,
Larma,
Larwa,
Larwiany,
Larwisko,
Larwowy,
Laryn,
Laryssa
Larysseyski,
Las słomiany
Las,
Laseczek,
Laseczka,
Lasek,
Laska Jakobowá
Laska mierniczá,
Laska pasterská
Laska seymowá
Laska,
Laska. [rekonstruowane]
Laski flisowskié
Laskonogi,
Laskonośny,
Laskować,
Laskowanie poprzeczné
Laskowanie wklęsłé,
Laskowanié,
Laskowany,
Laskowato,
Laskownik,
Laskowy,
Lasobożek,
Lasota,
Lasować,
Lasowy,
Laszczka,
Lata,
Latać,
Lataiący,
Latanié,
Latany,
Latarka,
Latarniá,
Latáwczyk,
Latáwica,
Latawiec,
Laterán,
Lateraneński,
Laterański,
Latka,
Latm,
Lato miłosciwé
Lato,
Latomnogi,
Latona,
Latonka,
Latopiory,
Latopis,
Latopisca,
Latopisiec,
Latopiski,
Latopismo,
Latopiszca,
Latorosl
Latorosl do szczepiénia w pniak,
Latorosl winná,
Latoroslny,
Latoroslowy,
Latorosteczka,
Latorostka,
Latoroszczka.
Latorośl do sadzénia w ziemię.
Latorośl,
Latos,
Latosek,
Latosi,
Latoś,
Latować,
Latowanié,
Latyczew,
Latyczewski,
Latyn,
Latynka,
Latynowie,
Latyńczyk,
Latyński,
Laudum
Laur,
Lauréncya,
Laurent,
Laurentski,
Laurowy,
Laurus,
Lauryanus,
Lavendogra,
Lawa,
Lawaterz,
Lawenburg,
Lawenburski,
Lawénda,
Lawendowy,
Lawik,
Lawikański,
Lawir,
Lawirować,
Lawirowanié,
Lawrasz,
Laybach,
Layda,
Lazaret,
Lazur,
Lazurek,
Lazurki,
Lazurokrusz,
Lazurować,
Lazurowy,
Lea,
Leander,
Lebadyá,
Lebiodczany,
Lebiodka,
Lebona,
Lec
Lecący,
Lech,
Lecha,
Lechami
Lechicki,
Lechiiacki,
Lechita,
Lechowy,
Lecić,
Lecie [rekonstruowane]
Lecieć,
Leciuchny,
Leciwy,
Lecz,
Leczący,
Leczénié,
Leczyć się,
Leczyć,
Leczywać się,
Leczywrzód,
Leda,
Ledeyski,
Ledwie [rekonstruowane].
Ledwie a ledwie
Ledwie co
Ledwie kiedy
Ledwie nie
Ledwie nie ledwie
Ledwie,
Ledwno nie
Ledwo kiedy
Ledwo,
Ledwomowny,
Ledworuszny,
Ledwuchna
Ledz
Ledź,
Legacyiá,
Legać,
Leganié,
Legar,
Legarstwo,
Legart,
Legartować.
Legat,
Legawá pieczénia
Legawiec,
Legáwka,
Legawy pies
Legawy,
Legący się,
Legiwać,
Legnąć,
Legować,
Legowisko,
Leguchno,
Leguchny,
Leguczki,
Leguczko,
Legumina,
Leiący się,
Leidyeński,
Leiek,
Leit,
Lek,
Lekarka,
Lekarniá,
Lekarski,
Lekarstwo,
Lekarz duchowny
Lekárz niebieski
Lekárz,
Lekarzowy,
Lekce,
Lekceważénié,
Lekcyá,
Lekczeć,
Lekczyć,
Lekki,
Lekko karmić kogo
Lekko,
Lekkoiezdny,
Lekkoięzykowy,
Lekkomowca,
Lekkomownie,
Lekkomowność,
Lekkomowny,
Lekkomyslniczek,
Lekkomyslnie,
Lekkomyslnik,
Lekkomyslność,
Lekkomyslny,
Lekkonogi,
Lekkooki,
Lekkosenny,
Lekkość,
Lekkoufny,
Lekkowaznie,
Lekkoważący,
Lekkoważność,
Lekkoważny,
Lekkoważyć,
Lekkowiernik,
Lekkowierność,
Lekkowierny,
Lekkowietrzny,
Lekkuchno,
Lekkuchny,
Lekować,
Lekowanié,
Lekszy,
Lektwárz,
Lektyka,
Lekuczki,
Lekuczko,
Lekusieńki,
Lekusieńko,
Lelak,
Lelegeyski,
Lelegowie
Lelek,
Leliwa,
Lelom po lelom
Lelowski,
Lelów,
Lemiesz,
Lemieszowy,
Lemn,
Lemnianka,
Lemniyski,
Lemowik,
Len,
Lenek łączny
Lenek,
Lenić się,
Lenieć,
Leniek,
Lenistwo,
Leniuch,
Leniwie,
Leniwiec,
Leniwieć,
Leniwo,
Leniwomowny,
Leniwonogi,
Leniwość,
Leniwy,
Lennictwo,
Lenniczy,
Lennik,
Lennodáwca,
Lenność,
Lennować się,
Lennownik,
Lenny,
Lentyszek,
Leń,
Leobard,
Leobin,
Leodegaryusz,
Leodyum,
Leodyyski,
Leokadya,
Leokryt,
Leon,
Leonard,
Leoncya,
Leoncyum,
Leoncyus,
Leonidas,
Leonides,
Leonigild,
Leonilla,
Leontey,
Leontynowie,
Leontyński,
Leopard,
Leopold,
Leopos
Lep,
Lepak
Lepczyca,
Lepel,
Lepianeczka,
Lepianka,
Lepiárz,
Lepić,
Lepiennik,
Lepiey,
Lepieznik,
Lepiony,
Lepki,
Lepowy,
Lepreon,
Lepszość,
Lepszy,
Lepszyć się,
Lepszyć,
Leptytanowie,
Lerka
Lerycki,
Lesica,
Lesisty,
Leskotać się,
Lesniak,
Lesnictwo,
Lesniczowski,
Lesniczy,
Lesnieć,
Lesnik,
Lesnobożek,
Lesnoglinny,
Lesnolud,
Lesnomowny,
Lesny,
Lesz,
Leszcz,
Leszczyna,
Leszczynka,
Leszczynny,
Leszczynowy,
Let,
Leta,
Letacius,
Letarg,
Leteyski,
Letkie
Letni,
Letniczek,
Letnie,
Letnik,
Letnio,
Letniość,
Letnociepły,
Letra,
Letus,
Letyeński,
Leucius,
Leufrydus,
Leuk,
Leukonotus,
Leukotea,
Leuktra,
Leuktrycki,
Leuktryyski,
Lew piekielny
Lew,
Lewanda,
Lewandowy,
Lewar,
Lewek,
Lewica,
Lewita,
Lewitrur,
Lewitski,
Lewitycki,
Lewkoniá,
Lewo,
Lewuś,
Lewy,
Lewy.
Lexowium,
Ley,
Leyba,
Leybuś,
Leyc,
Leycować,
Leycowy,
Leyda,
Leydeński,
Leykowaty,
Leyny,
Lezb,
Lezbianin,
Lezbianka,
Lezbiyski,
Lezbizki,
Lezda,
Leziénié,
Leziwo,
Leźć na bałuku
Leźć,
Leża letniá żołnierská
Leża,
Leżacy
Leżáy,
Leżący,
Leżączka.
Leżeć na czém
Leżeć na kim
Leżeć woyskiém.
Leżeć,
Leżénié,
Leżuch,
Leżucha,
Leży co odłogiém
Leżysko,
Leżywo,
Lędzwiany,
Lędzwiowy,
Lędźwie,
Lęgnąc się,
Lęgnąć,
Lękać się,
Lękać,
Lękanié się,
Lękanié,
Lękliwie,
Lękliwość,
Lękliwy,
Lęknąć się,
Lękniénié,
Lękowaty,
Lężénié się,
Lężny,
Lgnący,
Lgnąć,
Li
Li.
Libán,
Libanon,
Libanowy,
Libański,
Liberat,
Liberata,
Liberyusz,
Libetra,
Libetrydy,
Libia,
Libianin,
Libicki,
Libityna
Libiyski,
Libna,
Libofenix,
Libozus,
Libra papieru
Liburnia,
Liburniacki,
Liburnicki,
Liburnidy,
Liburnowie,
Licé pieniędzy
Licé szaty
Licé ziemi
Licé,
Licemiernica,
Licemiernicki,
Licemierniczka,
Licemierniczy,
Licemiernik,
Licéum,
Liceyski,
Licho,
Lichość,
Lichota,
Lichotarski,
Lichotárz,
Lichotka,
Lichotny,
Lichtán
Lichtárz,
Lichtować,
Lichuczki,
Lichwa,
Lichweczka,
Lichwiarka,
Lichwiarski,
Lichwiarstwo,
Lichwiarz,
Lichwić,
Lichwnik,
Lichwodáwca,
Lichwopłatny,
Lichwowy,
Lichy,
Licina,
Licławice,
Licny,
Licować,
Licowanié,
Licowany,
Licowny,
Licya [rekonstruowane].
Licydowy,
Licynius,
Licytacya,
Licyyski,
Liczalny,
Liczba w granmatyce.
Liczba złota.
Liczba,
Liczbiárz,
Liczbobierca,
Liczbowac,
Liczbowanié,
Liczbowy,
Liczebnie,
Liczebny,
Liczénié,
Liczmanica,
Liczmany,
Licznik w ułomku,
Licznik,
Liczność,
Liczny,
Liczyć się,
Liczyć,
Liczygrzywna,
Liczykrupa,
Lida,
Lidanka,
Lidda,
Lidkup,
Lidwina,
Lidya,
Lidyiski,
Lidyyczyk,
Liebensthal,
Liesfunt,
Lieyski,
Lifardus,
Liga,
Ligawica,
Ligeryusz,
Lignica,
Lignicki,
Ligurowie,
Liguryá,
Liguryanin,
Liguryński,
Liguryyski,
Ligustycki,
Lik,
Likaoniá,
Likaonida,
Likaończyk,
Likaoński,
Likier,
Likowitość,
Likowity,
Lilch,
Lili
Liliá,
Lilibetański,
Lilibey,
Lilibeyski,
Lilie trzy
Liliowy,
Lilioza,
Liliyka,
Limán,
Limaniá,
Limański,
Limbowe orzeszki
Limburg,
Limoniá,
Limoniada,
Lin,
Lina,
Linać,
Linąć się,
Lind,
Linda,
Lindyiski,
Linek,
Liniá białá
Linia krwi
Linia krwi.
Linia rodu.
Linić się,
Linie,
Linieć,
Liniiá stolarská
Liniia,
Liniiowanie,
Liniiowy reiment.
Liniowy,
Liniyka,
Linkopa,
Linkopski,
Linturn,
Linus,
Lińc,
Lioba,
Lion,
Lionczyk,
Lioński,
Lipa,
Lipara,
Liparski,
Lipawa,
Lipcowy,
Lipiec,
Lipiec.
Lipień,
Lipina,
Lipka,
Lipki,
Lipko,
Lipkość,
Lipkowatość,
Lipkowaty,
Lipnąć,
Lipnieć,
Lipowy,
Liprung
Lipsk,
Lipski,
Lipszczanin,
Lira,
Liryczny,
Lirys,
Lis morski
Lis ptak
Lis,
Lisawy
Lisbona
Liscie,
Liscik,
Lisciowy,
Lisi,
Lisiątko,
Lisica,
Lisienice,
Lisię,
Lisowacieć,
Lisowatość,
Lisowaty,
Lisowczyk,
Lisowski,
List Papiezki
List,
Listeczek,
Listek,
Listewka,
Listny,
Listopad,
Listopadowy,
Listopismo,
Listowanié,
Listowato,
Listowáty,
Listownie,
Listowny,
Listowy,
Listwa,
Listwować,
Listwowanie,
Listwowany,
Liszaiec,
Liszaiowaty,
Liszay,
Liszeczka,
Liszeć,
Liszka,
Liszyć się,
Liszyć,
Liściany,
Liściasty,
Liścieć,
Liściowaty,
Liściowy
Liścisty,
Liść,
Lit,
Litania
Litanie,
Litera,
Literacki,
Literalny,
Literat,
Literatka,
Literatura,
Literka,
Litery drukarskié
Litewczyk,
Litewka,
Litewski,
Litewszczyzna,
Litkup,
Litkupnik,
Lito
Litochromia
Litosciwy,
Litosnie,
Litosny,
Litościwie,
Litość,
Litować się,
Litować,
Litować.
Litowanie czego czym
Litowanie,
Litteusz,
Liturgia,
Litwa,
Litwin,
Lity,
Liuba,
Liwerpolski,
Liwinus,
Liwiuszowski,
Liy
Lizać się,
Lizać,
Lizać.
Lizbona,
Liziobrazek,
Liznąć,
Liżący,
Lnianka,
Lniany,
Lnica,
Loch,
Lochować,
Lochowanie,
Lochowany,
Lochowato,
Lochowatość,
Lochowaty,
Lochowy,
Lochtuszka,
Lod,
Lodnisty,
Lodny,
Lodowacieć,
Lodowatość,
Lodowaty,
Lodownia,
Lodownik,
Lodowy,
Loegryá,
Log,
Logarytm,
Loicznie,
Loiczność,
Loiczny,
Loik,
Loika
Loiola,
Loiolczyk,
Loiolista
Loiolita
Loiolowski,
Lokáy,
Lokr,
Lokreński,
Lokrowie,
Lokryanie,
Lokryyczykowie,
Lomb,
Lombardczycy,
Lombardowie,
Lombardski,
Lombardyczny,
Lon,
Londyn,
Londyn.
Londyńczyk,
Londyński,
Lonerium,
Longin,
Longobard,
Longobardka,
Longobardy
Lont,
Lopatonogi,
Lora,
Lorgiusz,
Los,
Losém
Losować,
Losowanié,
Losowniá,
Losownica,
Losownik,
Losowy,
Lot mysli
Lot słáwy
Lot,
Lotaryngia,
Lotaryngski,
Lotaryńczyk,
Loteryá,
Loteryyny,
Lotnie,
Lotnobitny,
Lotnonogi,
Lotnopióry,
Lotnostrzały,
Lotność,
Lotny,
Lotunek,
Loty zaięczé
Loza.
Lsniący,
Lsnić się,
Lub,
Lubaszka,
Lubawski,
Lubawy,
Lubcia,
Lubeczanin,
Lubeczek,
Lubek,
Lubeka,
Lubelczyk,
Lubelski,
Lubiczłowieczeństwo,
Lubić,
Lubiénié,
Lubień,
Lubiezny,
Lubieżnica,
Lubieżnie,
Lubieżnik,
Lubieżność,
Lubieżny
Lubiony,
Lubka,
Lublana,
Lublanin,
Lublinianin,
Lubliński,
Lubo - atoli,
Lubo - iednak.
Lubo - lubo.
Lubo - wszelako.
Lubo co
Lubo,
Luboml,
Lubomlski,
Lubomszczyzna,
Luborycz,
Lubość,
Lubować,
Lubowanie,
Lubowniá,
Lubownik,
Lubowny,
Lubszczyk,
Lubszczykowy,
Lubunia,
Luby,
Luceński,
Lucyanowy,
Lucydius,
Lucylla,
Lucyllian,
Lucyna,
Lucynius,
Lucyolus,
Lucyper,
Lucyus,
Lud,
Lud[…] [rekonstruowane].
Ludarka,
Ludek,
Ludera,
Ludgarda,
Ludger,
Ludgetus,
Ludnić się,
Ludnić,
Ludno,
Ludność,
Ludny,
Ludobóyczy,
Ludoburski,
Ludoburstwo,
Ludoburżca,
Ludochwyt,
Ludoiad,
Ludoiedztwo,
Ludoiedź,
Ludokradztwo,
Ludokupiec,
Ludokupiecki,
Ludokupny,
Ludokupstwo,
Ludołowiec,
Ludołów,
Ludomiła,
Ludorządztwo,
Ludorzeźba,
Ludowładny,
Ludożerca,
Ludożerny,
Ludożerstwo
Ludumiły,
Ludwik,
Ludwika,
Ludwikowiny,
Ludwikowy,
Ludwisarniá,
Ludwisárz,
Ludwisiá,
Ludwiś,
Ludzie,
Ludzkość,
Lugdunczyk,
Lugduński,
Luka,
Lukanus,
Lukański,
Lukkiezowie,
Lukokusze
Lukomonowie,
Lukrecya,
Lulać,
Lulczyna,
Lulić się,
Lulka,
Lullus,
Lunar,
Lunatyk,
Lunąć,
Lundysz.
Lundyszowy,
Luneburczanin,
Luneburczyk,
Luneburg,
Luneta południowá
Lunewil,
Lunewilski,
Luperkus,
Lupicyn,
Lupus,
Lura
Luroryusz,
Lusnia,
Lustro,
Lutać się,
Lutenka,
Lutenny,
Luter,
Luteranin,
Luteranka,
Luterański,
Luteraństwo,
Luterka,
Luterowy,
Luterski,
Luterstwo,
Luterszczyzna,
Lutniá,
Lutniowy,
Lutnista,
Lutniściánka,
Lutować,
Lutrować,
Lutrowy,
Luty,
Lutycy,
Lutykowie,
Luxemburczyk,
Luxemgurb, [!]
Luza,
Luzacczyk.
Luzacya,
Luzak.
Luzytanin,
Luzytánka,
Luzytańczyk,
Luzytański,
Luźno,
Luźno.
Luźny,
Lwi ząb
Lwi,
Lwiątko,
Lwica,
Lwię,
Lwisko,
Lwistobuyny,
Lwisty,
Lwowczyk,
Lwowianin,
Lwowianka,
Lwowko
Lwowski,
Lwowy,
Lwów,
Lysek,
Lżénié,
Lżéy,
Lżony,
Lżyciel,
Lżyć kogo rzeczą, uczynkiém
Lżyć kogo słowy
Hasło
List, u, r. m. /:pisanie do kogo przysłané, albo od kogo posłané:/ Illir. list. Stullus Stullus Łac. Epistola, ae, f. Litterae, arum, pl. f. Franc. Lettre. Niemiec. Brief.

Był mu niesmaczny ten list Radz Jerzy Kard Radz Jerzy Kard
Chodził po ręku ten list Tylkow. Tylkow.
Cieszyć kogo listem Bazyl. Bazyl.
Całować list ten z uszanowaniém
Baiser avec respect cette lettre
Czekać na listy Narusz. Narusz.
Czekać na kogo zlistem Bazyl. Bazyl.
Czyni listy moie dłuższe niegadatliwość ale dobrotliwość moia
Czytać listy Skarga Skarga
Czytał listy głosną a znaczną mową Skarga Skarga
Dadź komu list do kogo
Dare alicui litteras ad alium
Donner à quelqu'un une lettre pour la remettre à un autre Biel. Mar. Biel. Mar.
Dał mi do czytania ten list
Dedit mihi legendas has littera Cic Cic
Dał mi to poznać przez list
Significavit id mihi per litteras Cicero Cicero
Drzec list
Déchirer la lettre
Dałem mu w ręce list twóy
Littreras tuas ddi ipsi in manus Cic Cic
Doszedł go list Skarga Skarga
Day mu ten list do wypisania
Des illi has litteras describendas
Iest list w iego ręku
La lettre est dans ses mains
Mowi w pewnym liscie to sam o sobie
Dicit in quadam epistola hoc ipsum de sese[…]
Doszedł list rąk iego Sniad. Ian Sniad. Ian
Má naywiększą wagę list twóy u niego
Habent maximum posidus[?] littrea tua apud se
Doszło mię to listem Szafarz Szafarz
Gonić kogo z listem Skarga Skarga
Kocha się w listach Pawła S. Skarga Skarga
Mamy list pod oczyma
Nous avons sous les yeux une lettre
Mam list od niego Bazylik Bazylik
Habeo ab illo letteras Ciceron flskj fdjds djfdskl dfjdkdCic.
Nalegać na kogo usilnémi listami Narusz Narusz
Nic mi bydź nie mogło nad twóy list milszego
Nihil mihi esse potuit tuis litteris gratuis Cic Cic
Napisać list chytrze
Napomniáł go przez list w powinności Skarga Skarga
Niechciey okazywać iemu listu tego Bezim Bezim
Nayduią się listy przyczynné zanim Pęt. Gasp. Pęt. Gasp.
Nawiedzali się częstémi listami Skarga Skarga
Noszą cechę ostrzeżeń delikatnych wszystkie listy moie Czac. Tad. Czac. Tad.
Napisał do niego list pełny rad oycowskich
Il lui écrivit une lettre pleine des conseils paternels
Nic mi bydź nie mogło nad twóy list milszego
Nihil mihi esse potuit tuis litteris gratius Cic Cic
Obcować z kim przez listy i pisma Sniad. Ian. Sniad. Ian.
Nie dbáł nic na listy iego Skarga Skarga
Obsypać kogo listem Bez. 1607. Bez. 1607.
Oczekuię chciwie listu twego
Avide exspecto littreras tuas Cic Cic
Obwieścić kogo listem Bezim. Bezim.
Odczytać się nie można listów Cycerona Kras. Ign. Kras. Ign.
Obwieszczac co w liście swoim Kras. Ig. Kras. Ig.
Odbiéram rzadkié twoie listy; ale miłe
Raras tuas epistolas sed suaves accipio Cic Cic
Odebrałem list od ciebie posłany.
Accepi litteras ate missas Ciceron flskj fdjds djfdskl dfjdkdCic.
Oddadź listy komu. Bazyl. Bazyl.
Oddano mu list doręki Sikrań. Sikrań.
Oczekuię codzien listu twego.
Expecto quosidu litteras tuas Cic Cic
Oddał mu list z rąk swoich. Kołłon. Kołłon.
Oddawać komu dzięki listem. Skarga. Skarga.
Odesłáł mu list.
Litteras ei remisit Cic Cic
Odesłał go z listami. Narusz. Narusz.
Odpieczętować list Skarga. Skarga.
Odniosł list do niego.
Litteras ad eum detulit. Cic Cic
Odpisać na ieden list.
Uni epistolae respondere Cicero. Cicero.
Odniosł list do niego.
Detulit ad eum litteras. Cic Cic
Odpowiedzieć listem naco. Bud. Sz. Bud. Sz.
Odwinąć list. Starow. Starow.
Okazować list komu. Szuszkow[?] Szuszkow[?]
Oczekuię chciwie listu twego
Expecto avide litteras tuas. Cicero. Cicero.
Odpowiada na list Krola.
Il répond aux lettres du Roi.
Opowiedzieć co listem.
Narrare aliquid epistola. Ciceron flskj fdjds djfdskl dfjdkdCic.
Otworzyć list. Bud. Szy. Bud. Szy.
Aperire epistolam. Ciceron flskj fdjds djfdskl dfjdkdCic.
Oznaymić co komu listem. Sap. Lew. Sap. Lew.
Oznaymić o czem przez list. Skarga Skarga
Declarare aliquid alicui per litteras. Cic Cic
Pieczętować list. Potoc. Wac. Potoc. Wac.
Pisany iest ten list palcami drugiego.
Scripta est h[…] epistola […]ligitis allevius[?] Ovid Ovid
Pisać list do kogo
Scribere litteras adaliquem. Cicero Cicero
Pocałowałem list twóy.
Osculatus eum litteras tuas. Cic Cic
Pocieszony zostałem listem twoim.
Recreatus sum litteris tuis. Cicero. Cicero.
Podpisywał się tem imieniem w liście. Bezim. Bezim.
Pokazuie się co z listu. Skarga Skarga
Porozumiewał się z nim częstémi listami. Skarga Skarga
Poznałem w liscie dziwną miłość twoię ku mnie.
Cognovi ex litteris miriticum […] erga me amorem. Cic Cic
Posłać list do kogo.
Mittere litteras ad aliquem. Cic Cic
Posłałem go do ciebie z listem.
Misi eum ad te com litteris Cic Cic
Posłał zanim listy swoie Biel. M. Biel. M.
Powierzona bydź listowi ta rzecz nie może
Posłałem mu list iego. Sniad. Ián. Sniad. Ián.
Poznałém z twoich listów.
Cognovi ex tues litteres Cic Cic
Powtarzać comile wswoim liście. Skarga Skarga
Pragnę listu twégo.
Desidero litteras tuas. Cic Cic
Poznałemto z listu twego.
Intellexi id ex litteris tuis. Cicero. Cicero.
Prosić przez list.
Petere per litteras. Cic Cic
Przebiedz listy okiém. Niemcew. Niemcew.
Przechwycić nadrodze list.
Intercipere litteras in via. Mącz. Mącz.
Podrzyy list moy
Concerpito[?] litteras meas Cic Cic
Przeczytać list. Bur. Bur.
Przyniosł list od niego.
Attulit litteras ab eo Cic Cic
Przesyłać listy do kogo. Bezim. Bezim.
Przesłać przez list.
Transmettre par lettre
Przeymować listy. Bezim Bezim
Rad iestem tym listom. Nidecki Nidecki
Przypieczętować list. Birkow. Birkow.
Przyszedł do mnie z listem
Venit ad me cum litteris Cic Cic
Rozesłać listy. Skarga Skarga
Radziłeś się mię przez list z Kapuy
Consuluinti me per litteras de Capua Cic Cic
Rozmawiać zkim przez listy.
Colloqui com aliquo per litteras Cic Cic
S'entretenir par lettres avec quelqu'un.
Radziłeś się mię przez list z Kapuy
Consuluinti me per litteras de Capua Cic Cic
Rozpieczętować list. Starow. Starow.
Rozpisać listy doludzi. Skarga. Skarga.
Rozwinąć list przed kim. Skarga. Skarga.
Składać dokogo list Koia. Ka. Koia. Ka.
Skutkować będzie ten list do uzytecznego zamysłu. Stan. Aug. Stan. Aug.
Sprawić może naylepszé skutki ten list. Kołłont. Kołłont.
Strzeláł z pustymi listami. Skarga. Skarga.
Swiadczy list. Skarga. Skarga.
Trzymam w ręce list oznaimuiący nadzieię zwycięztwa.
Teneo in manu epistolam declarantem spem victoriae. Cic Cic
Ukazować list komu. Bazyl. Bazyl.
Uwiadomić kogo listem oczem.
Uzbroił go listami Oyca S. Skarga. Skarga.
Umilkły iuz dawno listy twoie.
Conticuerunt jam predem litterae tuae Cic Cic
Wiedzieć co z pobocznych listow. Narusz. Narusz.
Wybacz krótkości listu moiego Bezim Bezim
Wpadł list moy w cudzé ręce. Bazyl. Bazyl.
Wybacz krótkości listu moiego.
Wypisał to wszystko w liscie do przyiaciela. Tenże. Tenże.
Ignosce brevitati litterarum mearum Cic Cic
Wytłumaczyłem ci w liscie wszystkié mysli moie
Explicavi tibi litteris omnes cogitationes meas Cic Cic
Wyrozumieć co z listu. Skarga. Skarga.
Wstawiał się o nic częstemi listami do kogo. Skarga Skarga
Wysłać nowé listy po wszystkiém państwie. Skarzy. Skarzy.
Zabłąkał się gdzieś móy list. Bez. 1672. Bez. 1672.
Zachęcił go przez list
Hortatus est eum per litteras Cic Cic
Zachowuią się listy w archiwum. Skar. Skar.
Żądasz odemnie listow częstszych.
Flagitas a me litteras crebrites[?] Cic Cic
Zachwycić list
Zaprawné są wdziękiém i słodycza listy Cycero. Kras. Ign. Kras. Ign.
Zamknąć list ti skończyć. Orz. Sta. Orz. Sta.
Zapieczętować list Skarga Skarga
Obsignare epistolam. Cicero. Cicero.
Żartuie z nim przez listy
Iocatur cum illo per litteras.
Zawieruszyły się listy Sniad. Ian. Sniad. Ian.
Zedrzeć list. Bez. 1672. Bez. 1672.
Zfałszować list. Skarga. Skarga.
Zmykać komu listy ze stołu. Narusz Narusz
List darowizny. […] […]
List pożalenia nad kim. Skarga Skarga
Listy bestalunkowé Rel. spr. Gdań. Rel. spr. Gdań.
— dáwnych Papieżów Łac. decretales, Fr. décrétale.
— cudny Gorn. Łuk. Gorn. Łuk.
— dotkliwy Miask. Miask.
— gleytowy /:salvus conductus:/ Ianu. Ian. Ianu. Ian.
— gleytowy, żelazny ubezpieczaiący od przeciwnika. Knap. Knap.
— kilkosłowny. Osin. Lud. Osin. Lud.
— kształtny Bezim Bezim
— nadęty Skarga Skarga
— maleńki
Pusilla epistola Cic Cic
— mężny Tenże Tenże
— napisany swieżo nalezli Tenże Tenże
— napisany surowie Bez. 1583. Bez. 1583.
— napominalny. Bazylik Bazylik
— naypełnieyszy słodyczy
Litterae plenissimae suavitatis[?] Cic Cic
— niesmaczny. X. Ostrog. Ian. X. Ostrog. Ian.
— niewstydliwy. Bez. 1583. Bez. 1583.
— napełnieyszy przyiemności Bezim Bezim
— nowy. Skarga Skarga
— odpisowy Skupień Skupień
— odpowiedni. Kołłont. Kołłont.
— odprawny dadz komu. Kucbor. Kucbor.
— odpustné /:diplomata remissoria, bullae indulgentiarum:/ Iunga. Iunga.
— ofiarowny. Phil. Krzy. Phil. Krzy.
— okazalny od kogo. Woronicz. Woronicz.
— okolny, powszechny Uniwersał Knap. Knap.
— osobny napisać do kogo
— ostry Bez. 1583. Bez. 1583.
— oznaczony pieczęcią pierscienia.
Epistola impressa sigillo annuli Curt Curt
— otworzony Sz. Bud. Sz. Bud.
— oznaymuiący nadzieię zwycięztwa
Epistola declarans spem victoriae Cic Cic
— papierowy /:strony kart drukowanych:/ Knap. Knap.
— pełen grozb Albertr. Albertr.
— pełny boiaźni i strachu Skarga Skarga
— pełen zaręczeń łaski iego dla mnie. Osin. Lud. Osin. Lud.
— pełen miłości. Skarga Skarga
— pełny łaiania i pogrożek. Skarga Skarga
— nadziei dobrey.
Epistola plena spei bonae Cic Cic
— pełny pochwał. Skarga Skarga
— piękny list bardzo
Valde bella epistola Ciceron flskj fdjds djfdskl dfjdkdCic.
— pisany miłosnie.
Epistola amatorie scripta Cic Cic
— pisany uszczypliwie. Boh. Fr. Boh. Fr.
— pisany miłosnie Bezim. Bezim.
Epistola amatorie scripta. Ciceron flskj fdjds djfdskl dfjdkdCic.
— pobożny Narusz. Narusz.
— pochwalny Tad. Czac. Tad. Czac.
— pocieszalny Kras. Ig. Kras. Ig.
— pokoiu /:ibellus pacis:/ Iunga Iunga
— pokorny bardzo. Skarga. Skarga.
— poufały /:Litterae familiares:/ Cic Cic
— przyczynny Biel. Mar. Biel. Mar.
— poważny /:Litterae graves:/ Cic Cic
— przyiacielski bardzo
— przykry Bez. 1583. Bez. 1583.
— przymierny ti o przymierzu Twar. Sam. Twar. Sam.
— przypowiednié wydawać Wesp. Koch. Wesp. Koch.
— przyzuchwalny Narusz. Narusz.
— pyszny Bez. 1583. Bez. 1583.
— rękoiemski Papr. Bar. Papr. Bar.
— rozwodowy Sz. Bud. Sz. Bud.
— sfałszowany Skarga Skarga
— słomiany Skarga Skarga
— smutny
Littera tristes Cic Cic
— stanowny /:format xięski:/ Pimiń Pimiń
— straszący naywiekszem ukaraniem Albertr Albertr
— surowy pisać do kogo Niem. Iak. Niem. Iak.
Littera triste Cic Cic
— swarliwy Skarga Skarga
— swiadeczny. Ianu. Ián Ianu. Ián
— uczący bardzo Sniad. Ian. Sniad. Ian.
— upominalny. Narusz. Narusz.
— urzędowy okazać na to list. Sap. Lew. Sap. Lew.
— uszczypliwy Bez. 1583. Bez. 1583.
— wesoły.
Littera hilares Cic Cic
— wiarodayny. Narusz. Narusz.
— warowny nazdrowie swoie Bez. Bez.
— wesoły
Littera hilares Cic Cic
— wierzący Koch.Piotr. Koch.Piotr.
— wolny /:paszport:/ Knap. Knap.
— wzywaiący na wesele Bezim. Bezim.
— zaletny. Wuiek. Wuiek.
— zalotny. Starow. Starow.
— zimny
Littera frigida Cic Cic
— zapowiedny Czać. Tad. Czać. Tad.
— zaręczny Bez. 1608. Bez. 1608.
— żartobliwy
Littere iocosae Ciceron flskj fdjds djfdskl dfjdkdCic.
— zaszkodné :/litterae indemnilatis:/ Ianu. Ian. Ianu. Ian.
—żartobliwy Bezim Bezim
— zastawne /:bankre[…]:/
Zaprowadzić listy zastawne Masłow Masłow

Skany