A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.

>>

Lapitowie,
Lapon,
Laponia,
Laponka,
Lapończyk,
Lapoński,
Largus,
Larma,
Larwa,
Larwiany,
Larwisko,
Larwowy,
Laryn,
Laryssa
Larysseyski,
Las słomiany
Las,
Laseczek,
Laseczka,
Lasek,
Laska Jakobowá
Laska mierniczá,
Laska pasterská
Laska seymowá
Laska,
Laska. [rekonstruowane]
Laski flisowskié
Laskonogi,
Laskonośny,
Laskować,
Laskowanie poprzeczné
Laskowanie wklęsłé,
Laskowanié,
Laskowany,
Laskowato,
Laskownik,
Laskowy,
Lasobożek,
Lasota,
Lasować,
Lasowy,
Laszczka,
Lata,
Latać,
Lataiący,
Latanié,
Latany,
Latarka,
Latarniá,
Latáwczyk,
Latáwica,
Latawiec,
Laterán,
Lateraneński,
Laterański,
Latka,
Latm,
Lato miłosciwé
Lato,
Latomnogi,
Latona,
Latonka,
Latopiory,
Latopis,
Latopisca,
Latopisiec,
Latopiski,
Latopismo,
Latopiszca,
Latorosl
Latorosl do szczepiénia w pniak,
Latorosl winná,
Latoroslny,
Latoroslowy,
Latorosteczka,
Latorostka,
Latoroszczka.
Latorośl do sadzénia w ziemię.
Latorośl,
Latos,
Latosek,
Latosi,
Latoś,
Latować,
Latowanié,
Latyczew,
Latyczewski,
Latyn,
Latynka,
Latynowie,
Latyńczyk,
Latyński,
Laudum
Laur,
Lauréncya,
Laurent,
Laurentski,
Laurowy,
Laurus,
Lauryanus,
Lavendogra,
Lawa,
Lawaterz,
Lawenburg,
Lawenburski,
Lawénda,
Lawendowy,
Lawik,
Lawikański,
Lawir,
Lawirować,
Lawirowanié,
Lawrasz,
Laybach,
Layda,
Lazaret,
Lazur,
Lazurek,
Lazurki,
Lazurokrusz,
Lazurować,
Lazurowy,
Lea,
Leander,
Lebadyá,
Lebiodczany,
Lebiodka,
Lebona,
Lec
Lecący,
Lech,
Lecha,
Lechami
Lechicki,
Lechiiacki,
Lechita,
Lechowy,
Lecić,
Lecie [rekonstruowane]
Lecieć,
Leciuchny,
Leciwy,
Lecz,
Leczący,
Leczénié,
Leczyć się,
Leczyć,
Leczywać się,
Leczywrzód,
Leda,
Ledeyski,
Ledwie [rekonstruowane].
Ledwie a ledwie
Ledwie co
Ledwie kiedy
Ledwie nie
Ledwie nie ledwie
Ledwie,
Ledwno nie
Ledwo kiedy
Ledwo,
Ledwomowny,
Ledworuszny,
Ledwuchna
Ledz
Ledź,
Legacyiá,
Legać,
Leganié,
Legar,
Legarstwo,
Legart,
Legartować.
Legat,
Legawá pieczénia
Legawiec,
Legáwka,
Legawy pies
Legawy,
Legący się,
Legiwać,
Legnąć,
Legować,
Legowisko,
Leguchno,
Leguchny,
Leguczki,
Leguczko,
Legumina,
Leiący się,
Leidyeński,
Leiek,
Leit,
Lek,
Lekarka,
Lekarniá,
Lekarski,
Lekarstwo,
Lekarz duchowny
Lekárz niebieski
Lekárz,
Lekarzowy,
Lekce,
Lekceważénié,
Lekcyá,
Lekczeć,
Lekczyć,
Lekki,
Lekko karmić kogo
Lekko,
Lekkoiezdny,
Lekkoięzykowy,
Lekkomowca,
Lekkomownie,
Lekkomowność,
Lekkomowny,
Lekkomyslniczek,
Lekkomyslnie,
Lekkomyslnik,
Lekkomyslność,
Lekkomyslny,
Lekkonogi,
Lekkooki,
Lekkosenny,
Lekkość,
Lekkoufny,
Lekkowaznie,
Lekkoważący,
Lekkoważność,
Lekkoważny,
Lekkoważyć,
Lekkowiernik,
Lekkowierność,
Lekkowierny,
Lekkowietrzny,
Lekkuchno,
Lekkuchny,
Lekować,
Lekowanié,
Lekszy,
Lektwárz,
Lektyka,
Lekuczki,
Lekuczko,
Lekusieńki,
Lekusieńko,
Lelak,
Lelegeyski,
Lelegowie
Lelek,
Leliwa,
Lelom po lelom
Lelowski,
Lelów,
Lemiesz,
Lemieszowy,
Lemn,
Lemnianka,
Lemniyski,
Lemowik,
Len,
Lenek łączny
Lenek,
Lenić się,
Lenieć,
Leniek,
Lenistwo,
Leniuch,
Leniwie,
Leniwiec,
Leniwieć,
Leniwo,
Leniwomowny,
Leniwonogi,
Leniwość,
Leniwy,
Lennictwo,
Lenniczy,
Lennik,
Lennodáwca,
Lenność,
Lennować się,
Lennownik,
Lenny,
Lentyszek,
Leń,
Leobard,
Leobin,
Leodegaryusz,
Leodyum,
Leodyyski,
Leokadya,
Leokryt,
Leon,
Leonard,
Leoncya,
Leoncyum,
Leoncyus,
Leonidas,
Leonides,
Leonigild,
Leonilla,
Leontey,
Leontynowie,
Leontyński,
Leopard,
Leopold,
Leopos
Lep,
Lepak
Lepczyca,
Lepel,
Lepianeczka,
Lepianka,
Lepiárz,
Lepić,
Lepiennik,
Lepiey,
Lepieznik,
Lepiony,
Lepki,
Lepowy,
Lepreon,
Lepszość,
Lepszy,
Lepszyć się,
Lepszyć,
Leptytanowie,
Lerka
Lerycki,
Lesica,
Lesisty,
Leskotać się,
Lesniak,
Lesnictwo,
Lesniczowski,
Lesniczy,
Lesnieć,
Lesnik,
Lesnobożek,
Lesnoglinny,
Lesnolud,
Lesnomowny,
Lesny,
Lesz,
Leszcz,
Leszczyna,
Leszczynka,
Leszczynny,
Leszczynowy,
Let,
Leta,
Letacius,
Letarg,
Leteyski,
Letkie
Letni,
Letniczek,
Letnie,
Letnik,
Letnio,
Letniość,
Letnociepły,
Letra,
Letus,
Letyeński,
Leucius,
Leufrydus,
Leuk,
Leukonotus,
Leukotea,
Leuktra,
Leuktrycki,
Leuktryyski,
Lew piekielny
Lew,
Lewanda,
Lewandowy,
Lewar,
Lewek,
Lewica,
Lewita,
Lewitrur,
Lewitski,
Lewitycki,
Lewkoniá,
Lewo,
Lewuś,
Lewy,
Lewy.
Lexowium,
Ley,
Leyba,
Leybuś,
Leyc,
Leycować,
Leycowy,
Leyda,
Leydeński,
Leykowaty,
Leyny,
Lezb,
Lezbianin,
Lezbianka,
Lezbiyski,
Lezbizki,
Lezda,
Leziénié,
Leziwo,
Leźć na bałuku
Leźć,
Leża letniá żołnierská
Leża,
Leżacy
Leżáy,
Leżący,
Leżączka.
Leżeć na czém
Leżeć na kim
Leżeć woyskiém.
Leżeć,
Leżénié,
Leżuch,
Leżucha,
Leży co odłogiém
Leżysko,
Leżywo,
Lędzwiany,
Lędzwiowy,
Lędźwie,
Lęgnąc się,
Lęgnąć,
Lękać się,
Lękać,
Lękanié się,
Lękanié,
Lękliwie,
Lękliwość,
Lękliwy,
Lęknąć się,
Lękniénié,
Lękowaty,
Lężénié się,
Lężny,
Lgnący,
Lgnąć,
Li
Li.
Libán,
Libanon,
Libanowy,
Libański,
Liberat,
Liberata,
Liberyusz,
Libetra,
Libetrydy,
Libia,
Libianin,
Libicki,
Libityna
Libiyski,
Libna,
Libofenix,
Libozus,
Libra papieru
Liburnia,
Liburniacki,
Liburnicki,
Liburnidy,
Liburnowie,
Licé pieniędzy
Licé szaty
Licé ziemi
Licé,
Licemiernica,
Licemiernicki,
Licemierniczka,
Licemierniczy,
Licemiernik,
Licéum,
Liceyski,
Licho,
Lichość,
Lichota,
Lichotarski,
Lichotárz,
Lichotka,
Lichotny,
Lichtán
Lichtárz,
Lichtować,
Lichuczki,
Lichwa,
Lichweczka,
Lichwiarka,
Lichwiarski,
Lichwiarstwo,
Lichwiarz,
Lichwić,
Lichwnik,
Lichwodáwca,
Lichwopłatny,
Lichwowy,
Lichy,
Licina,
Licławice,
Licny,
Licować,
Licowanié,
Licowany,
Licowny,
Licya [rekonstruowane].
Licydowy,
Licynius,
Licytacya,
Licyyski,
Liczalny,
Liczba w granmatyce.
Liczba złota.
Liczba,
Liczbiárz,
Liczbobierca,
Liczbowac,
Liczbowanié,
Liczbowy,
Liczebnie,
Liczebny,
Liczénié,
Liczmanica,
Liczmany,
Licznik w ułomku,
Licznik,
Liczność,
Liczny,
Liczyć się,
Liczyć,
Liczygrzywna,
Liczykrupa,
Lida,
Lidanka,
Lidda,
Lidkup,
Lidwina,
Lidya,
Lidyiski,
Lidyyczyk,
Liebensthal,
Liesfunt,
Lieyski,
Lifardus,
Liga,
Ligawica,
Ligeryusz,
Lignica,
Lignicki,
Ligurowie,
Liguryá,
Liguryanin,
Liguryński,
Liguryyski,
Ligustycki,
Lik,
Likaoniá,
Likaonida,
Likaończyk,
Likaoński,
Likier,
Likowitość,
Likowity,
Lilch,
Lili
Liliá,
Lilibetański,
Lilibey,
Lilibeyski,
Lilie trzy
Liliowy,
Lilioza,
Liliyka,
Limán,
Limaniá,
Limański,
Limbowe orzeszki
Limburg,
Limoniá,
Limoniada,
Lin,
Lina,
Linać,
Linąć się,
Lind,
Linda,
Lindyiski,
Linek,
Liniá białá
Linia krwi
Linia krwi.
Linia rodu.
Linić się,
Linie,
Linieć,
Liniiá stolarská
Liniia,
Liniiowanie,
Liniiowy reiment.
Liniowy,
Liniyka,
Linkopa,
Linkopski,
Linturn,
Linus,
Lińc,
Lioba,
Lion,
Lionczyk,
Lioński,
Lipa,
Lipara,
Liparski,
Lipawa,
Lipcowy,
Lipiec,
Lipiec.
Lipień,
Lipina,
Lipka,
Lipki,
Lipko,
Lipkość,
Lipkowatość,
Lipkowaty,
Lipnąć,
Lipnieć,
Lipowy,
Liprung
Lipsk,
Lipski,
Lipszczanin,
Lira,
Liryczny,
Lirys,
Lis morski
Lis ptak
Lis,
Lisawy
Lisbona
Liscie,
Liscik,
Lisciowy,
Lisi,
Lisiątko,
Lisica,
Lisienice,
Lisię,
Lisowacieć,
Lisowatość,
Lisowaty,
Lisowczyk,
Lisowski,
List Papiezki
List,
Listeczek,
Listek,
Listewka,
Listny,
Listopad,
Listopadowy,
Listopismo,
Listowanié,
Listowato,
Listowáty,
Listownie,
Listowny,
Listowy,
Listwa,
Listwować,
Listwowanie,
Listwowany,
Liszaiec,
Liszaiowaty,
Liszay,
Liszeczka,
Liszeć,
Liszka,
Liszyć się,
Liszyć,
Liściany,
Liściasty,
Liścieć,
Liściowaty,
Liściowy
Liścisty,
Liść,
Lit,
Litania
Litanie,
Litera,
Literacki,
Literalny,
Literat,
Literatka,
Literatura,
Literka,
Litery drukarskié
Litewczyk,
Litewka,
Litewski,
Litewszczyzna,
Litkup,
Litkupnik,
Lito
Litochromia
Litosciwy,
Litosnie,
Litosny,
Litościwie,
Litość,
Litować się,
Litować,
Litować.
Litowanie czego czym
Litowanie,
Litteusz,
Liturgia,
Litwa,
Litwin,
Lity,
Liuba,
Liwerpolski,
Liwinus,
Liwiuszowski,
Liy
Lizać się,
Lizać,
Lizać.
Lizbona,
Liziobrazek,
Liznąć,
Liżący,
Lnianka,
Lniany,
Lnica,
Loch,
Lochować,
Lochowanie,
Lochowany,
Lochowato,
Lochowatość,
Lochowaty,
Lochowy,
Lochtuszka,
Lod,
Lodnisty,
Lodny,
Lodowacieć,
Lodowatość,
Lodowaty,
Lodownia,
Lodownik,
Lodowy,
Loegryá,
Log,
Logarytm,
Loicznie,
Loiczność,
Loiczny,
Loik,
Loika
Loiola,
Loiolczyk,
Loiolista
Loiolita
Loiolowski,
Lokáy,
Lokr,
Lokreński,
Lokrowie,
Lokryanie,
Lokryyczykowie,
Lomb,
Lombardczycy,
Lombardowie,
Lombardski,
Lombardyczny,
Lon,
Londyn,
Londyn.
Londyńczyk,
Londyński,
Lonerium,
Longin,
Longobard,
Longobardka,
Longobardy
Lont,
Lopatonogi,
Lora,
Lorgiusz,
Los,
Losém
Losować,
Losowanié,
Losowniá,
Losownica,
Losownik,
Losowy,
Lot mysli
Lot słáwy
Lot,
Lotaryngia,
Lotaryngski,
Lotaryńczyk,
Loteryá,
Loteryyny,
Lotnie,
Lotnobitny,
Lotnonogi,
Lotnopióry,
Lotnostrzały,
Lotność,
Lotny,
Lotunek,
Loty zaięczé
Loza.
Lsniący,
Lsnić się,
Lub,
Lubaszka,
Lubawski,
Lubawy,
Lubcia,
Lubeczanin,
Lubeczek,
Lubek,
Lubeka,
Lubelczyk,
Lubelski,
Lubiczłowieczeństwo,
Lubić,
Lubiénié,
Lubień,
Lubiezny,
Lubieżnica,
Lubieżnie,
Lubieżnik,
Lubieżność,
Lubieżny
Lubiony,
Lubka,
Lublana,
Lublanin,
Lublinianin,
Lubliński,
Lubo - atoli,
Lubo - iednak.
Lubo - lubo.
Lubo - wszelako.
Lubo co
Lubo,
Luboml,
Lubomlski,
Lubomszczyzna,
Luborycz,
Lubość,
Lubować,
Lubowanie,
Lubowniá,
Lubownik,
Lubowny,
Lubszczyk,
Lubszczykowy,
Lubunia,
Luby,
Luceński,
Lucyanowy,
Lucydius,
Lucylla,
Lucyllian,
Lucyna,
Lucynius,
Lucyolus,
Lucyper,
Lucyus,
Lud,
Lud[…] [rekonstruowane].
Ludarka,
Ludek,
Ludera,
Ludgarda,
Ludger,
Ludgetus,
Ludnić się,
Ludnić,
Ludno,
Ludność,
Ludny,
Ludobóyczy,
Ludoburski,
Ludoburstwo,
Ludoburżca,
Ludochwyt,
Ludoiad,
Ludoiedztwo,
Ludoiedź,
Ludokradztwo,
Ludokupiec,
Ludokupiecki,
Ludokupny,
Ludokupstwo,
Ludołowiec,
Ludołów,
Ludomiła,
Ludorządztwo,
Ludorzeźba,
Ludowładny,
Ludożerca,
Ludożerny,
Ludożerstwo
Ludumiły,
Ludwik,
Ludwika,
Ludwikowiny,
Ludwikowy,
Ludwisarniá,
Ludwisárz,
Ludwisiá,
Ludwiś,
Ludzie,
Ludzkość,
Lugdunczyk,
Lugduński,
Luka,
Lukanus,
Lukański,
Lukkiezowie,
Lukokusze
Lukomonowie,
Lukrecya,
Lulać,
Lulczyna,
Lulić się,
Lulka,
Lullus,
Lunar,
Lunatyk,
Lunąć,
Lundysz.
Lundyszowy,
Luneburczanin,
Luneburczyk,
Luneburg,
Luneta południowá
Lunewil,
Lunewilski,
Luperkus,
Lupicyn,
Lupus,
Lura
Luroryusz,
Lusnia,
Lustro,
Lutać się,
Lutenka,
Lutenny,
Luter,
Luteranin,
Luteranka,
Luterański,
Luteraństwo,
Luterka,
Luterowy,
Luterski,
Luterstwo,
Luterszczyzna,
Lutniá,
Lutniowy,
Lutnista,
Lutniściánka,
Lutować,
Lutrować,
Lutrowy,
Luty,
Lutycy,
Lutykowie,
Luxemburczyk,
Luxemgurb, [!]
Luza,
Luzacczyk.
Luzacya,
Luzak.
Luzytanin,
Luzytánka,
Luzytańczyk,
Luzytański,
Luźno,
Luźno.
Luźny,
Lwi ząb
Lwi,
Lwiątko,
Lwica,
Lwię,
Lwisko,
Lwistobuyny,
Lwisty,
Lwowczyk,
Lwowianin,
Lwowianka,
Lwowko
Lwowski,
Lwowy,
Lwów,
Lysek,
Lżénié,
Lżéy,
Lżony,
Lżyciel,
Lżyć kogo rzeczą, uczynkiém
Lżyć kogo słowy
Hasło
Liść, cia, r. m. /:liść drzew, ziół:/ Jllir list. Stulli Stulli Łac Folium, ii, n. Cic Cic


Boiazliwy na spadanie iak mowią lis[…] Skarga Skarga
Chrósnął liść Gor[…] Gor[…]
Chrószczą liście Bezim Bezim
Chrząstnął liść Birk Birk
Drzáł iako liść na drzewie Wys. Sz. Wys. Sz.
Nieść liscie
Posłano nas po iabłka; a my liscie niesiem Skarga Skarga
Obcinać iarzynę z liście
Truncure olus foliis. Ovid. Ovid.
[Obcinaią] wiatry liść suchy. Kochano Kochano
Oblatuią liscie z drzewa. Star. Sz. Star. Sz.
Obnażoné drzewo z liści. Krop. Lud. Krop. Lud.
Obtoczyć skronie wawrzynowym liściem Zim. Sz. Zim. Sz.
Odzianá latorosl liściami. Olsz. Ia. Olsz. Ia.
Ogolił liscie z drzew Listopad. Zim. Sz. Zim. Sz.
Okryty dąb złocistym liściem. Pa. Dm. Pa. Dm.
Okrywá drzewo liść buyny. Narusz. Narusz.
Opadaią liście za przymrozkami pierwszémi. Starow. Starow.
Oskubować liście Trzec. An. Trzec. An.
Osmykować liscie z gałązek. Tenże. Tenże.
Otrząsnie wiatr liscie zdrzewa. Rey. Rey.
Padá i ginie człowiek iako liść zwiędły Dmoch Dmoch
Porozciągać liście Pisk. Seb. Pisk. Seb.
Posychać zaczynaią liscie Trzec Ięd Trzec Ięd
Powionął lekki zefir liście. Ioz. Sz. Ioz. Sz.
Puszcza liscie roslina. Iak. Win. Iak. Win.
Rozchylać zasłonę liści gęstych. Feliń. Feliń.
Rozwiia się w liscie róża Morol. Morol.
Rozwiiaią się liscie. Ra. Bib. Ra. Bib.
Składaią drzewa liscie zemdlałe Iez. Wład. Iez. Wład.
Spadaią liscie Skarga Skarga
Stroyné iodły liściem zielonym Feliń. Feliń.
Szelesciały liście Kras. Ign. Kras. Ign.
Szelesci liść tenże tenże
Szemrze liść Ign. Kra. Ign. Kra.
Więdną liscie Trzec. Jęd. Trzec. Jęd.
Wikli się robak w liście. Mącz. Mącz.
Wiszą liscie gronisto. Mar. z Ur. Mar. z Ur.
Wypuszcza liscie gałąź. Wuiek. Wuiek.
Zachrzęsły liście Otw. Wal. Otw. Wal.
Zaigrá chmurka lekką dmą z liściem powiewnym Bezim. Bezim.
Żuchać liście Mar. z Urzęd. Mar. z Urzęd.
Liscie bęblowate
bullata folia Iundziłł. Iundziłł.
— beznerwowé
enervia folia. Tenże Tenże
— błonkowate
membranacea folia. Tenże Tenże
— bezogonkowé
sessilia folia Tenże Tenże
— brodaté
barbata folia Tenże Tenże
— brzegociernisté
margine aculeata folia Iundziłł Iundziłł
— brzegokolczyste
margine spinosa folia. Tenże Tenże
Liście buchowate
sinuata folia Iundz. Iundz.
— buyny Narusz. Narusz.
— chwarztący
Boiazliwy człowiek idąc przez lasy, każdy liść chwarztący ma za rozboycę. Damb Damb
— czuprynowaté
Daedalea folia. Iundz Iundz
— dachowkowaté
imbricata folia Tenże Tenże
— deltowé
deltoidea folia. Tenże Tenże
— dłoniasta
palmata folia. Tenże Tenże
— dołkowaté
nosa folia. Tenże Tenże
— dwudzielné
bifida folia. Tenże Tenże
— dwufarbny Tenże Tenże
— dwuklapowé
biloba folia. Tenże Tenże
— dwurzędowé
folia districta. Tenże Tenże
— eliptyczne
elliptica folia. Iundz. Iundz.
— fałdowané
plicata folia. Tenże Tenże
Fałdziste
laciniosa folia Mącz. Mącz.
— falisté liście,
undulata folia. Iundz. Iundz.
— farbowané
colorata folia. Tenże Tenże
— gałęziowe
folia ramea Iundz. Iundz.
— garbate
gibbosa folia. Tenże Tenże
— gładkie bez glanow
folia glabra Tenże Tenże
— glansowné
lucida folia. Tenże Tenże
— gwiazdkowaté
folia stellata serticellata. Iundziłł. Iundziłł.
— haczystodzielné
runcinata folia Tenże Tenże
— iaiowate
folia ovata Iundz. Iundz.
— iedwabiste
sericea folia. Tenże Tenże
— ięzyczkowaté
Ligulata folia. Tenże Tenże
— kapturkowané
cucullata folia. Tenże Tenże
— kapustny Bardź. Bardź.
— karbowané
crenata folia. Iundź. Iundź.
— kędzierzawé
crispa folia. Tenże Tenże
— klapkowaté
lobata folia. Tenże Tenże
— klinowaté
cuneiformia folia. Tenże Tenże
— korzeniowy
folium radicale. Tenże Tenże
— kosmate
villosa folia. Tenże Tenże
— kropkowané
punctata folia Tenże Tenże
— krzewiste Mar. z Ur. Mar. z Ur.
— krzyzowé
folia decussata. Iundz. Iundz.
— kudłate
hirsuta folia. Tenże Tenże
— kwiatowy
folium florale. Tenże Tenże
— lancetowate
lanceolata folia. Tenże Tenże
— lipkié
viscida folia. Tenże Tenże
— lirowate
lirata folia. Tenże Tenże
— łodygowy
folium caulinum. Tenże Tenże
— łopatkowaté
spatulata folia. Iundz. Iundz.
— lsnącé i gładkié
folia nitida. Tenże Tenże
— marszczkowaté
rugosa folia. Tenże Tenże
— marszczkowaté
rugosa folia. Iundziłł. Iundziłł.
— mieczykowaty Narusz. Narusz.
— mięsiste
carnosa folia. Iundziłł Iundziłł
— nacięté
margine incisa folia. Tenże Tenże
— nagie bez włosow i innych narosli
folia nuda Tenże Tenże
— naprzeciwległe
folia opposita. Tenże Tenże
— naprzemianległe
folia alterna. Tenże Tenże
— nastrzygané. Trzec. A. Trzec. A.
— nawodné. Mącz Mącz
— nerkowate
reniformia folia. Iundz. Iundz.
— nerwiste liście
nervosa folia. Tenże Tenże
— niedzielné
folia integra. Tenże Tenże
— nierownoboczné
trapeziformia folia. Iundziłł Iundziłł
— nitkowate
capillaria folia. Tenże Tenże
— odległe
folia remota. Tenże Tenże
— odziané w liść drzewo Olsz. Iak. Olsz. Iak.
— ogonkowate
petiolata folia. Iundzi. Iundzi.
— ogryzioné
rrosa folia. Tenże Tenże
— okrągławe
subrotunda folia. Tenże Tenże
— okrągłe
orbiculata folia. Tenże Tenże
— ostre
acuta folia. Tenże Tenże
— ostrokonczaté
cuspidata folia. Tenże Tenże
— oszczepowate
hastata folia. Tenże Tenże
— otulaiącé pręt
amplexicaulia folia. Iundziłł. Iundziłł.
— otwarte
folia patentia. Tenże Tenże
— pięćnerwowé
quinquenervia folia Tenże Tenże
— pięciorakonerwowé
quintuplinervia folia. Tenże Tenże
— piłkowaté
serrata folia. Tenże Tenże
— pierzastodzielné
pinnatifida folia. Tenże Tenże
— pływaiącé
natantia folia Iundziłł. Iundziłł.
— pochewkowate
vaginantia folia tenże tenże
— podarte liście
lacera folia. Tenże Tenże
— podługowate
oblonga folia. Tenże Tenże
— podniesioné
erecta folia. Tenże Tenże
— podnoszącé się
assurgentia folia Iundziłł. Iundziłł.
— podwoynie karbowané
duplicato crenata folia. Tenże Tenże
— podwoynopiłkowate
biserrata folia. Tenże Tenże
— podzieloné
partita fissa folia Tenże Tenże
— poszarpané
lacinata folia Tenże Tenże
— potróynie nerwowé
triplinervia folia. Tenże Tenże
— powiewny Bezi. Bezi.
— poziomé
horisontalia folia. Iundz. Iundz.
— przedługowaty And. z Koby And. z Koby
— przerosłé
folia perfoliata. Tenże Tenże
— przewroconé
resupinata folia. Iundziłł Iundziłł
— przewrotnie iaiowaté
obovata folia Tenże. Tenże.
Liść przykosmaty Mar. z Ur. Mar. z Ur.
— przyrosłe
folia adnata. Iundziłł. Iundziłł.
— przyszerokié An. z Kob. An. z Kob.
— przytulné
adpressa folia. Iundz. Iundz.
— przywarzoné od mrozu Grzeg. z Zar. Grzeg. z Zar.
— przytępioné liście
retusa folia. Iundz. Iundz.
— przyżółte Ma. z Ur. Ma. z Ur.
— rombowé
rhombca folia. Iundz Iundz
— rosohaté M z Ur M z Ur
— rownowązkié
linearia folia. Iundz. Iundz.
— rozpierzoné
squarrosa folia. Iundziłł. Iundziłł.
— rozrzuconé to iest bez porządku napniu osadzoné
folia sparsa. Iundziłł. Iundziłł.
— rynienkowé
canalicula folia. Tenże Tenże
— Rząsowaté liście
ciliata folia. Tenże Tenże
— skupioné
folia fasciculata. Tenże Tenże
— serduszkowaté
cordata folia. Tenże Tenże
— skrzypcowate
panduriformia. Tenże Tenże
— spłaszczoné
compressa folia. Tenże Tenże
— spuszczoné
reclinata folia. Tenże Tenże
— strzałowaté
sagittata folia. Tenże Tenże
— suché
scariosa folia. Iundz. Iundz.
— szczeciste iałowca Trz. A. Trz. A.
— szydłowate
acerosa folia. Iundz. Iundz.
— tarczowate
peltata folia. Tenże Tenże
— tępé
obtusa folia. Tenże Tenże
— troykątné
triangularia folia. Tenże Tenże
— trzyboczné
triquetrafolia. Tenże Tenże
— trzydzielné
folia trifida. Tenże Tenże
— trzynerwowé
trinervia folia Tenże Tenże
— trzyklapowé
folia triloba. Tenże Tenże
— Ugniecioné
depressa folia. Tenże Tenże
— ukosné
obliqua folia. Tenże Tenże
— uperloné rosą Narusz. Narusz.
— uwiędłé Bezim Bezim
— waliowate
teretia folia. Iundz. Iundz.
— wełnisté
lanata folia. Tenże Tenże
— wklęsłé
concava folia. Tenże Tenże
— włosisté
pilosa folia Tenże Tenże
— wyginané
repanda folia. Tenże Tenże
— wypukłe
convexafolia. Iundz. Iundz.
— xiężycowaté
lunata folia. Tenże Tenże
— ząbkowané liście
dentata folia. Iundz. Iundz.
— ząbkowate Mar. z Ur. Mar. z Ur.
— zagięte
inflexarecurvata folia. Iundz. Iundz.
— zanurzoné
submersa folia. Iundz. Iundz.
— zaostrzoné
acuminata folia. Tenże Tenże
— zbiegaiącé
folia decurrentia. Tenże Tenże
— zblizoné
folia approximata. Iundz. Iundz.
— zdeptané Szym. Szym.
— zdziurkowané A. z K. A. z K.
— złocisty Pa. Dm. Pa. Dm.
— zrosłe
folia conata. Iundz. Iundz.
— zupełnie całe, gdy brzegi lisciowé są bez naymnieyszych brzegow i karbów
folia integerrima. Tenże Tenże
— zwiędłe Dmoch. Dmoch.
— zwinioné
revoluta folia. Iundz. Iundz.
— zwisłe
dependentia folia. Tenże Tenże
— zytowaté
venosa folia. Iundz. Iundz.

Skany