A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.

>>

Lapitowie,
Lapon,
Laponia,
Laponka,
Lapończyk,
Lapoński,
Largus,
Larma,
Larwa,
Larwiany,
Larwisko,
Larwowy,
Laryn,
Laryssa
Larysseyski,
Las słomiany
Las,
Laseczek,
Laseczka,
Lasek,
Laska Jakobowá
Laska mierniczá,
Laska pasterská
Laska seymowá
Laska,
Laska. [rekonstruowane]
Laski flisowskié
Laskonogi,
Laskonośny,
Laskować,
Laskowanie poprzeczné
Laskowanie wklęsłé,
Laskowanié,
Laskowany,
Laskowato,
Laskownik,
Laskowy,
Lasobożek,
Lasota,
Lasować,
Lasowy,
Laszczka,
Lata,
Latać,
Lataiący,
Latanié,
Latany,
Latarka,
Latarniá,
Latáwczyk,
Latáwica,
Latawiec,
Laterán,
Lateraneński,
Laterański,
Latka,
Latm,
Lato miłosciwé
Lato,
Latomnogi,
Latona,
Latonka,
Latopiory,
Latopis,
Latopisca,
Latopisiec,
Latopiski,
Latopismo,
Latopiszca,
Latorosl
Latorosl do szczepiénia w pniak,
Latorosl winná,
Latoroslny,
Latoroslowy,
Latorosteczka,
Latorostka,
Latoroszczka.
Latorośl do sadzénia w ziemię.
Latorośl,
Latos,
Latosek,
Latosi,
Latoś,
Latować,
Latowanié,
Latyczew,
Latyczewski,
Latyn,
Latynka,
Latynowie,
Latyńczyk,
Latyński,
Laudum
Laur,
Lauréncya,
Laurent,
Laurentski,
Laurowy,
Laurus,
Lauryanus,
Lavendogra,
Lawa,
Lawaterz,
Lawenburg,
Lawenburski,
Lawénda,
Lawendowy,
Lawik,
Lawikański,
Lawir,
Lawirować,
Lawirowanié,
Lawrasz,
Laybach,
Layda,
Lazaret,
Lazur,
Lazurek,
Lazurki,
Lazurokrusz,
Lazurować,
Lazurowy,
Lea,
Leander,
Lebadyá,
Lebiodczany,
Lebiodka,
Lebona,
Lec
Lecący,
Lech,
Lecha,
Lechami
Lechicki,
Lechiiacki,
Lechita,
Lechowy,
Lecić,
Lecie [rekonstruowane]
Lecieć,
Leciuchny,
Leciwy,
Lecz,
Leczący,
Leczénié,
Leczyć się,
Leczyć,
Leczywać się,
Leczywrzód,
Leda,
Ledeyski,
Ledwie [rekonstruowane].
Ledwie a ledwie
Ledwie co
Ledwie kiedy
Ledwie nie
Ledwie nie ledwie
Ledwie,
Ledwno nie
Ledwo kiedy
Ledwo,
Ledwomowny,
Ledworuszny,
Ledwuchna
Ledz
Ledź,
Legacyiá,
Legać,
Leganié,
Legar,
Legarstwo,
Legart,
Legartować.
Legat,
Legawá pieczénia
Legawiec,
Legáwka,
Legawy pies
Legawy,
Legący się,
Legiwać,
Legnąć,
Legować,
Legowisko,
Leguchno,
Leguchny,
Leguczki,
Leguczko,
Legumina,
Leiący się,
Leidyeński,
Leiek,
Leit,
Lek,
Lekarka,
Lekarniá,
Lekarski,
Lekarstwo,
Lekarz duchowny
Lekárz niebieski
Lekárz,
Lekarzowy,
Lekce,
Lekceważénié,
Lekcyá,
Lekczeć,
Lekczyć,
Lekki,
Lekko karmić kogo
Lekko,
Lekkoiezdny,
Lekkoięzykowy,
Lekkomowca,
Lekkomownie,
Lekkomowność,
Lekkomowny,
Lekkomyslniczek,
Lekkomyslnie,
Lekkomyslnik,
Lekkomyslność,
Lekkomyslny,
Lekkonogi,
Lekkooki,
Lekkosenny,
Lekkość,
Lekkoufny,
Lekkowaznie,
Lekkoważący,
Lekkoważność,
Lekkoważny,
Lekkoważyć,
Lekkowiernik,
Lekkowierność,
Lekkowierny,
Lekkowietrzny,
Lekkuchno,
Lekkuchny,
Lekować,
Lekowanié,
Lekszy,
Lektwárz,
Lektyka,
Lekuczki,
Lekuczko,
Lekusieńki,
Lekusieńko,
Lelak,
Lelegeyski,
Lelegowie
Lelek,
Leliwa,
Lelom po lelom
Lelowski,
Lelów,
Lemiesz,
Lemieszowy,
Lemn,
Lemnianka,
Lemniyski,
Lemowik,
Len,
Lenek łączny
Lenek,
Lenić się,
Lenieć,
Leniek,
Lenistwo,
Leniuch,
Leniwie,
Leniwiec,
Leniwieć,
Leniwo,
Leniwomowny,
Leniwonogi,
Leniwość,
Leniwy,
Lennictwo,
Lenniczy,
Lennik,
Lennodáwca,
Lenność,
Lennować się,
Lennownik,
Lenny,
Lentyszek,
Leń,
Leobard,
Leobin,
Leodegaryusz,
Leodyum,
Leodyyski,
Leokadya,
Leokryt,
Leon,
Leonard,
Leoncya,
Leoncyum,
Leoncyus,
Leonidas,
Leonides,
Leonigild,
Leonilla,
Leontey,
Leontynowie,
Leontyński,
Leopard,
Leopold,
Leopos
Lep,
Lepak
Lepczyca,
Lepel,
Lepianeczka,
Lepianka,
Lepiárz,
Lepić,
Lepiennik,
Lepiey,
Lepieznik,
Lepiony,
Lepki,
Lepowy,
Lepreon,
Lepszość,
Lepszy,
Lepszyć się,
Lepszyć,
Leptytanowie,
Lerka
Lerycki,
Lesica,
Lesisty,
Leskotać się,
Lesniak,
Lesnictwo,
Lesniczowski,
Lesniczy,
Lesnieć,
Lesnik,
Lesnobożek,
Lesnoglinny,
Lesnolud,
Lesnomowny,
Lesny,
Lesz,
Leszcz,
Leszczyna,
Leszczynka,
Leszczynny,
Leszczynowy,
Let,
Leta,
Letacius,
Letarg,
Leteyski,
Letkie
Letni,
Letniczek,
Letnie,
Letnik,
Letnio,
Letniość,
Letnociepły,
Letra,
Letus,
Letyeński,
Leucius,
Leufrydus,
Leuk,
Leukonotus,
Leukotea,
Leuktra,
Leuktrycki,
Leuktryyski,
Lew piekielny
Lew,
Lewanda,
Lewandowy,
Lewar,
Lewek,
Lewica,
Lewita,
Lewitrur,
Lewitski,
Lewitycki,
Lewkoniá,
Lewo,
Lewuś,
Lewy,
Lewy.
Lexowium,
Ley,
Leyba,
Leybuś,
Leyc,
Leycować,
Leycowy,
Leyda,
Leydeński,
Leykowaty,
Leyny,
Lezb,
Lezbianin,
Lezbianka,
Lezbiyski,
Lezbizki,
Lezda,
Leziénié,
Leziwo,
Leźć na bałuku
Leźć,
Leża letniá żołnierská
Leża,
Leżacy
Leżáy,
Leżący,
Leżączka.
Leżeć na czém
Leżeć na kim
Leżeć woyskiém.
Leżeć,
Leżénié,
Leżuch,
Leżucha,
Leży co odłogiém
Leżysko,
Leżywo,
Lędzwiany,
Lędzwiowy,
Lędźwie,
Lęgnąc się,
Lęgnąć,
Lękać się,
Lękać,
Lękanié się,
Lękanié,
Lękliwie,
Lękliwość,
Lękliwy,
Lęknąć się,
Lękniénié,
Lękowaty,
Lężénié się,
Lężny,
Lgnący,
Lgnąć,
Li
Li.
Libán,
Libanon,
Libanowy,
Libański,
Liberat,
Liberata,
Liberyusz,
Libetra,
Libetrydy,
Libia,
Libianin,
Libicki,
Libityna
Libiyski,
Libna,
Libofenix,
Libozus,
Libra papieru
Liburnia,
Liburniacki,
Liburnicki,
Liburnidy,
Liburnowie,
Licé pieniędzy
Licé szaty
Licé ziemi
Licé,
Licemiernica,
Licemiernicki,
Licemierniczka,
Licemierniczy,
Licemiernik,
Licéum,
Liceyski,
Licho,
Lichość,
Lichota,
Lichotarski,
Lichotárz,
Lichotka,
Lichotny,
Lichtán
Lichtárz,
Lichtować,
Lichuczki,
Lichwa,
Lichweczka,
Lichwiarka,
Lichwiarski,
Lichwiarstwo,
Lichwiarz,
Lichwić,
Lichwnik,
Lichwodáwca,
Lichwopłatny,
Lichwowy,
Lichy,
Licina,
Licławice,
Licny,
Licować,
Licowanié,
Licowany,
Licowny,
Licya [rekonstruowane].
Licydowy,
Licynius,
Licytacya,
Licyyski,
Liczalny,
Liczba w granmatyce.
Liczba złota.
Liczba,
Liczbiárz,
Liczbobierca,
Liczbowac,
Liczbowanié,
Liczbowy,
Liczebnie,
Liczebny,
Liczénié,
Liczmanica,
Liczmany,
Licznik w ułomku,
Licznik,
Liczność,
Liczny,
Liczyć się,
Liczyć,
Liczygrzywna,
Liczykrupa,
Lida,
Lidanka,
Lidda,
Lidkup,
Lidwina,
Lidya,
Lidyiski,
Lidyyczyk,
Liebensthal,
Liesfunt,
Lieyski,
Lifardus,
Liga,
Ligawica,
Ligeryusz,
Lignica,
Lignicki,
Ligurowie,
Liguryá,
Liguryanin,
Liguryński,
Liguryyski,
Ligustycki,
Lik,
Likaoniá,
Likaonida,
Likaończyk,
Likaoński,
Likier,
Likowitość,
Likowity,
Lilch,
Lili
Liliá,
Lilibetański,
Lilibey,
Lilibeyski,
Lilie trzy
Liliowy,
Lilioza,
Liliyka,
Limán,
Limaniá,
Limański,
Limbowe orzeszki
Limburg,
Limoniá,
Limoniada,
Lin,
Lina,
Linać,
Linąć się,
Lind,
Linda,
Lindyiski,
Linek,
Liniá białá
Linia krwi
Linia krwi.
Linia rodu.
Linić się,
Linie,
Linieć,
Liniiá stolarská
Liniia,
Liniiowanie,
Liniiowy reiment.
Liniowy,
Liniyka,
Linkopa,
Linkopski,
Linturn,
Linus,
Lińc,
Lioba,
Lion,
Lionczyk,
Lioński,
Lipa,
Lipara,
Liparski,
Lipawa,
Lipcowy,
Lipiec,
Lipiec.
Lipień,
Lipina,
Lipka,
Lipki,
Lipko,
Lipkość,
Lipkowatość,
Lipkowaty,
Lipnąć,
Lipnieć,
Lipowy,
Liprung
Lipsk,
Lipski,
Lipszczanin,
Lira,
Liryczny,
Lirys,
Lis morski
Lis ptak
Lis,
Lisawy
Lisbona
Liscie,
Liscik,
Lisciowy,
Lisi,
Lisiątko,
Lisica,
Lisienice,
Lisię,
Lisowacieć,
Lisowatość,
Lisowaty,
Lisowczyk,
Lisowski,
List Papiezki
List,
Listeczek,
Listek,
Listewka,
Listny,
Listopad,
Listopadowy,
Listopismo,
Listowanié,
Listowato,
Listowáty,
Listownie,
Listowny,
Listowy,
Listwa,
Listwować,
Listwowanie,
Listwowany,
Liszaiec,
Liszaiowaty,
Liszay,
Liszeczka,
Liszeć,
Liszka,
Liszyć się,
Liszyć,
Liściany,
Liściasty,
Liścieć,
Liściowaty,
Liściowy
Liścisty,
Liść,
Lit,
Litania
Litanie,
Litera,
Literacki,
Literalny,
Literat,
Literatka,
Literatura,
Literka,
Litery drukarskié
Litewczyk,
Litewka,
Litewski,
Litewszczyzna,
Litkup,
Litkupnik,
Lito
Litochromia
Litosciwy,
Litosnie,
Litosny,
Litościwie,
Litość,
Litować się,
Litować,
Litować.
Litowanie czego czym
Litowanie,
Litteusz,
Liturgia,
Litwa,
Litwin,
Lity,
Liuba,
Liwerpolski,
Liwinus,
Liwiuszowski,
Liy
Lizać się,
Lizać,
Lizać.
Lizbona,
Liziobrazek,
Liznąć,
Liżący,
Lnianka,
Lniany,
Lnica,
Loch,
Lochować,
Lochowanie,
Lochowany,
Lochowato,
Lochowatość,
Lochowaty,
Lochowy,
Lochtuszka,
Lod,
Lodnisty,
Lodny,
Lodowacieć,
Lodowatość,
Lodowaty,
Lodownia,
Lodownik,
Lodowy,
Loegryá,
Log,
Logarytm,
Loicznie,
Loiczność,
Loiczny,
Loik,
Loika
Loiola,
Loiolczyk,
Loiolista
Loiolita
Loiolowski,
Lokáy,
Lokr,
Lokreński,
Lokrowie,
Lokryanie,
Lokryyczykowie,
Lomb,
Lombardczycy,
Lombardowie,
Lombardski,
Lombardyczny,
Lon,
Londyn,
Londyn.
Londyńczyk,
Londyński,
Lonerium,
Longin,
Longobard,
Longobardka,
Longobardy
Lont,
Lopatonogi,
Lora,
Lorgiusz,
Los,
Losém
Losować,
Losowanié,
Losowniá,
Losownica,
Losownik,
Losowy,
Lot mysli
Lot słáwy
Lot,
Lotaryngia,
Lotaryngski,
Lotaryńczyk,
Loteryá,
Loteryyny,
Lotnie,
Lotnobitny,
Lotnonogi,
Lotnopióry,
Lotnostrzały,
Lotność,
Lotny,
Lotunek,
Loty zaięczé
Loza.
Lsniący,
Lsnić się,
Lub,
Lubaszka,
Lubawski,
Lubawy,
Lubcia,
Lubeczanin,
Lubeczek,
Lubek,
Lubeka,
Lubelczyk,
Lubelski,
Lubiczłowieczeństwo,
Lubić,
Lubiénié,
Lubień,
Lubiezny,
Lubieżnica,
Lubieżnie,
Lubieżnik,
Lubieżność,
Lubieżny
Lubiony,
Lubka,
Lublana,
Lublanin,
Lublinianin,
Lubliński,
Lubo - atoli,
Lubo - iednak.
Lubo - lubo.
Lubo - wszelako.
Lubo co
Lubo,
Luboml,
Lubomlski,
Lubomszczyzna,
Luborycz,
Lubość,
Lubować,
Lubowanie,
Lubowniá,
Lubownik,
Lubowny,
Lubszczyk,
Lubszczykowy,
Lubunia,
Luby,
Luceński,
Lucyanowy,
Lucydius,
Lucylla,
Lucyllian,
Lucyna,
Lucynius,
Lucyolus,
Lucyper,
Lucyus,
Lud,
Lud[…] [rekonstruowane].
Ludarka,
Ludek,
Ludera,
Ludgarda,
Ludger,
Ludgetus,
Ludnić się,
Ludnić,
Ludno,
Ludność,
Ludny,
Ludobóyczy,
Ludoburski,
Ludoburstwo,
Ludoburżca,
Ludochwyt,
Ludoiad,
Ludoiedztwo,
Ludoiedź,
Ludokradztwo,
Ludokupiec,
Ludokupiecki,
Ludokupny,
Ludokupstwo,
Ludołowiec,
Ludołów,
Ludomiła,
Ludorządztwo,
Ludorzeźba,
Ludowładny,
Ludożerca,
Ludożerny,
Ludożerstwo
Ludumiły,
Ludwik,
Ludwika,
Ludwikowiny,
Ludwikowy,
Ludwisarniá,
Ludwisárz,
Ludwisiá,
Ludwiś,
Ludzie,
Ludzkość,
Lugdunczyk,
Lugduński,
Luka,
Lukanus,
Lukański,
Lukkiezowie,
Lukokusze
Lukomonowie,
Lukrecya,
Lulać,
Lulczyna,
Lulić się,
Lulka,
Lullus,
Lunar,
Lunatyk,
Lunąć,
Lundysz.
Lundyszowy,
Luneburczanin,
Luneburczyk,
Luneburg,
Luneta południowá
Lunewil,
Lunewilski,
Luperkus,
Lupicyn,
Lupus,
Lura
Luroryusz,
Lusnia,
Lustro,
Lutać się,
Lutenka,
Lutenny,
Luter,
Luteranin,
Luteranka,
Luterański,
Luteraństwo,
Luterka,
Luterowy,
Luterski,
Luterstwo,
Luterszczyzna,
Lutniá,
Lutniowy,
Lutnista,
Lutniściánka,
Lutować,
Lutrować,
Lutrowy,
Luty,
Lutycy,
Lutykowie,
Luxemburczyk,
Luxemgurb, [!]
Luza,
Luzacczyk.
Luzacya,
Luzak.
Luzytanin,
Luzytánka,
Luzytańczyk,
Luzytański,
Luźno,
Luźno.
Luźny,
Lwi ząb
Lwi,
Lwiątko,
Lwica,
Lwię,
Lwisko,
Lwistobuyny,
Lwisty,
Lwowczyk,
Lwowianin,
Lwowianka,
Lwowko
Lwowski,
Lwowy,
Lwów,
Lysek,
Lżénié,
Lżéy,
Lżony,
Lżyciel,
Lżyć kogo rzeczą, uczynkiém
Lżyć kogo słowy
Hasło
Lata, at, licz. mnog. w licz. poied. rok.

Łaci act wyrazu rok używá się w liczbie mnogiéy Lata Mroziński Mroziński
Lata teraz znidoda[?] Gruszcz Wal. Gruszcz Wal.
Będzie lat pięć niedługo Skarga Skarga
Był mu co do lát rówiennikiém Piskor Piskor
Był w latach zgrzybiałych Warg Warg
Byli rowiennicy latami Grodziń Grodziń
Było pannie trzydzieści lát Susliga Susliga
Celować kogo laty Star Star
Niech go P. Bóg chowá na dłupié lata Bez 1672. Bez 1672.
Chylą nás lát ciężary Tremb Tremb
Ciężą lata Skarga Skarga
Czuię się bydź słabym laty i zdrowiem Jan Kazim. Jan Kazim.
Cisną mię w pokóy lata strudzoné Chodk Jan. Chodk Jan.
Dobrze młodszy laty, niżeli ia Kazim Jan. Kazim Jan.
Dochodzi lat trzydziestu Skarga Skarga
Dokończył lat swoich w roskoszy Radź Bib. Radź Bib.
Dopędzá do lat dwunastu Skrobko Skrobko
Dopędził lát 46 Birk Birk
Dopędził lát 92 Skarga Skarga
Dorosł do lát i rozumu Bez 1607. Bez 1607.
Dorosłá lát godnych męża Skarga Skarga
Dorosły w latach Tenże Tenże
Dosiągnął lat 105ciu Pot. Sta. Pot. Sta.
Doswiadczony rozum z laty Skarga Skarga
Dostały w leciech młodych Tenże Tenże
Doszedł lat póznych Błaż Błaż
Doszedł lat 30 Skarga Skarga
Doszły lata iego doyrzalszé Gembic Gembic
Dotrwáł lát przodków swoich Dambr Dambr
Doyrzały laty Skarga Skarga
Doyrzały w lata Skarga Skarga
Doyrzały w latach Skarga Skarga
Dóysdź lát zara[…]wania Błaż Błaż
Dożyć lát sędziwych Bezim Bezim
Działo się to za moich lat dorosłych Skarga Skarga
Gonią się lata Mictel Teo. Mictel Teo.
Hamowały go od zbytków lata słabé i straż Rodziców Skarga Skarga
Iest młody w latach Leopo Gab. Leopo Gab.
Jest lát niemałych Bezim Bezim
Jest lát niemłodych Skarga Skarga
Iest lat osmset
Il y a huit cents ans
Jśdź za krew'kością lát slizkich do złégo Skarga Skarga
Karmi każdy nadzieią swoié lata Ozimiń Ozimiń
Kierowáł lata swoie młodé boiaźnią Bożą Bezi 1611. Bezi 1611.
Krasdź sobie zwykły lata białegłowy, chcą się udadź za młodé Bud. Bien. Bud. Bien.
Liczy iuż więcéy lat dwudziestu Narusz Narusz
Kwitnący w latach i urodzie Skarga Skarga
Liczy młodzieniec około trzydziestu lát Narusz Narusz
Mało lát trzydzieści minął Koiał Koiał
Mało nie równy laty był królowi Bazylik Bazylik
Má około lat sześdziesiąt
Habet annos cirtiter sexaginta Corn Nep. Corn Nep.
Il a environ soixante ans
Mám osmnascie lat
J'ai dix—huit ans
Maią starzy ludzie powágę dlá siwych lát swoich Petr Seb. Petr Seb.
Maiący lat szesdziesiąt
Agé de soixante ans
Miał dwadziescia pięć lat wieku swoiego
Miał piędziesiąt lat żywota swego Skarga Skarga
Mieć lata godné rozmysłu Skarga Skarga
Miał lata rozmysłu i stanowienie o sobie godne Tenże Tenże
Miiá mu szesdziesiąt lát Skarga Skarga
Miiá młodość z laty Skarga Skarga
Młodszy laty Checho Checho
Minęły go iuż lata młodzieńskié niebezpieczné Skarga Skarga
Młodszy daleko w leciech Skarga Skarga
Młody laty Skarga Skarga
Młody w leciech Bezim Bezim
Młodziuchny laty Skarga Skarga
Młodziuchny w leciech Wuchal Wuchal
Myli się wlatach Narusz Narusz
Nadeydą lata zgrzybiałé Birk Birk
Nagrodził lata cnotą Koiał Koiał
Nasycił go Bóg laty Rey Rey
Nie dorósł ieszcze w lata Kwiat Kwiat
Nie doszło mu lát trzydzieści Andr. z Koby. Andr. z Koby.
Niedoszły w latach Moskorz Moskorz
Nie má ośmnastu lat
Il n'a pas dix—huit ans
Nie mienią lata Koscioła Skarga Skarga
Nie wadzą mu lata Skarga Skarga
Nie zmieniły lata postaci iego Poto. Sta. Poto. Sta.
Niszczeią tak lata naszé, iak słowa, któré na wiatr puszczámy Węgi Fr. Węgi Fr.
Obciążony ośmdziesięcią dwiéma laty Kopcz Kopcz
Obiecywáł sobie długié lata Skarga Skarga
Permittebat sibi bongos annos Cic Cic
Ociężały laty
Gravis annos Cic Cic
Odrósł z niemowiątek do dziecinnych lat Białobrz Białobrz
Oglądać się na przyszłé lata Rychł Rychł
Osłabioná starość laty Bazylik Bazylik
Osłabiony laty Piskor Piskor
Pędzą mię w ciéń lata strudzoné Chodk. Ján. Chodk. Ján.
Pędzić lata młodziuchné Birk Birk
Pełny w lata i dobré uczynki Skarga Skarga
Piastowané były lata iego młodziuchné miłéy matki Birk Birk
Podadź oczy w głębokié lata Koch Ján. Koch Ján.
Pocieszáy moie stare lata
Consolez mes vieux ans
Podeszły dobrze w lata Skarga Skarga
Podeszły w latach Skarga Skarga
Pomącił rzeczy i lata Narusze Narusze
Postanowić z kim lata wydzierżywania summy Orzech Sta. Orzech Sta.
Położył lat wielé na téy pracy Wys. Szy. Wys. Szy.
Postępować w dalszé lata Bezim Bezim
Poważnieyszy od innych laty i nauką Moroch Moroch
Przebrnąć lata młode Rey Rey
Pożyiesz ieszcze ze dwadziescia lat Star Star
Prowadzić lata młodé Skarga Skarga
Prowadzą woynę lat dwadziescia
Przechodzić obyczaymi lata Tenże Tenże
Przemieszkał przy nim lat trzy Tenże Tenże
Przedłużyć Bog raczył stare moie lata Skarga Skarga
Przepędził wiosnę lat kwitnieiącą Birk Birk
Przepędzić młode swe lata przystoynie Petr Seb. Petr Seb.
Przerównać kogo laty Koch. Jan. Koch. Jan.
Przesięgła odgłosém swoim chluba dzieł ich zacnych lata nadprawnuczé Narusz Narusz
Przeszło lat sto rączym krokiém Kropiń Kropiń
Przetrawić lata Szym. Szy. Szym. Szy.
Przewyższaią lata grzechy Krusz Fr. Krusz Fr.
Przeżył lát kilka na państwie Skarga Skarga
Przeżył lat 61 wieku Narusze Narusze
Przeżył go długiémi laty Poto Sta. Poto Sta.
Przychodzić do lat przyzwoitych Kołł Kołł
Przychodzić do lat słusznych Susliga Susliga
Przychodzić ku latom dorosłym Skarga Skarga
Przycisniony latami Kr. Ign. Kr. Ign.
Przymykać się ku kresowi przez lata Oczko Oczko
Przystępuie iuż do lat 77 Skarga Skarga
Przystoi to latom i mądrości iego Bez 1587. Bez 1587.
Przyszedł do lat zupełnych Konot Konot
Przyszła do lát godnych męża Skarga Skarga
Rachuią lata twoie zęby i zmarszczki Opal Opal
Rozkwitły lata iéy młodé Zbylit Zbylit
Są lata iego w zielonosci dostawaiącéy Siestrzeń Pio. Siestrzeń Pio.
Schowáł się na służbie żołnierskiéy z lat młodych Paproc Paproc
Skrzywiony laty Koch Pi. Koch Pi.
Spędził dwadziescia lat życia swoieg[o] na takich pracach Niemce Niemce
Splynęły lata piérwszé młodosci moiéy w tych murach Poto Sta. Poto Sta.
Sprochniałe ciało latami Skarga Skarga
Stargać się laty Koch. Pi. Koch. Pi.
Starszy trzema laty Skarga Skarga
Stary w leciech Drużb Drużb
Starszy w lata
Ważył sobie starszego w lata Skarga Skarga
Stępiony umysł latami Niemc Niemc
Stłoczony laty Wybic Wybic
Strawił rozpustnie lata swoie młodé Górnic Górnic
Strawił lata na posługach Skarga Skarga
Szkodzą wielé ludziom młodé lata i mała wiadomość rzeczy Bez 1672. Bez 1672.
Trawić lata swoie na wychowaniu młodzi Starow Starow
Ubiegaią lata iak rzeka wezbraná Lorencow Lorencow
Uleciały moie lata iako dym Koch Ján. Koch Ján.
Umarł w dostałych latach Błaż Błaż
Unosić się młodym latom nie dáł Bezi 1611. Bezi 1611.
Upadł przez cięzkie lata Skarga Skarga
Upłynęły trzy lata
Trois ans se sont écoulés
Ustały w leciech Bezi 1583. Bezi 1583.
Uymowały sił przyrodzonych lata doyrzałé […] […]
Uzył lat swych w radości Koch Mik. Koch Mik.
Używać lát dobrych na zbytki Skarga Skarga
Widzę się bydź zaciągnionym w lata z małą nadzieią potomstwa Ian Kuzm. Ian Kuzm.
Wlokła się ta rzecz przez cztery lata Skarga Skarga
Wprowadził go Pán Bóg w dalszé lata Skarga Skarga
Widziáł się bydź zaciągnionym w lata Ján Kazi Ján Kazi
Wychodził syn z drobnych lat Szym. Szy. Szym. Szy.
Wydaie się wiosna lát na twarzy Bezim Bezim
Wyszaláł się za laty Star Star
Wyszedł z 18 lat Pilchow Pilchow
Wyszły już cztéry lata, iak itd Susliga Susliga
Wywietrzały siły z laty Knap Knap
Wyżył lát szesdziesiąt i sześć wieku swoiégo Błaż Błaż
Wzmagaią się z latami poięcia Niemc Niemc
Zachodzi w lata doyrzałé Skarga Skarga
Zapędzony w lata Niemcew Niemcew
Zaszedł w lata znaczné Firley Firley
Zaszedł za 40 lat Pilchow Pilchow
Niech go Bóg zachowuie z náydłuższé lata Szydłow Szydłow
Zaciągniony wiek w lata Narusz Narusz
Zamierzyli czas panowania iego lat dziesięć Grzego z Żar. Grzego z Żar.
Zaprowadzic z długi wiek lata swoie Zoraw[Loraw?] Zoraw[Loraw?]
Zasięgać pamięcią lata dáw'né, Pięknorz Pięknorz
Zaszedł w lata Skarga Skarga
Zasiągł 20 lat tego wieku Skarga Skarga
Zażyć lát Skarga Skarga
Zażywá śmierć prawa swoiégo na wszystkié lata Skarga Skarga
Zdawáł się mieć náymniey pięćdziesiąt lat
Il parât avoir au moins cinquante ans
Zbiegną lata Rey Rey
Zemdlony laty Skarga Skarga
Zeszły laty
Chociaż laty zeszła; młodá na twarzy Koch Pi. Koch Pi.
Zeszły w leciech Dambr Dambr
Zmitrężył lat kilka w przykrym niedostatku Błaż Błaż
Zmordowany chorobą i laty Orzech Sta. Orzech Sta.
Znám go od lat kilku Janusz Janusz
Znamienity laty, mądrością Skarga Skarga
Zrównać z kim laty
Rzadki syn, ktoryby z oycém siłą i laty zrównáł Skarga Skarga
Zwątlony laty Skarga Skarga
Zwietrzałé latami wdzięki Narusz Narusz
Żyć zdrowo do lat sędziwych bez choroby wszelkiéy Starow Starow
Żyie teráz rzadki do siedmdziesiąt lát Skarga Skarga
Żył nad to sto lát Skarga Skarga
Od tylu lat
Depuis tant d'années
Nad lat 20 miał
Bi[…]
Przez piędziesiąt lat
Pendant cinquante ans
Lata buyné Skarga Skarga
— długié Tenże Tenże
— dorastaiącé Siestrzeń Pi[…]. Siestrzeń Pi[…].
— dorosłé Tenże Tenże
— dostałé Trzeci Trzeci
— dziecinné Skarga Skarga
— godné rozmysłu i stanowieniu o sobie Skarga Skarga
— kapłańskié (do kapłaństwa potrzebné, aetas sacerdotalis) Knap Knap
— krótkié Koiał Kaz. Koiał Kaz.
— kwitnącé Skarga Skarga
— męzkie
Człowiek w latach męzkich Skarga Skarga
— słodé Tenże Tenże
— młodzieńczé Bud. Szy. Bud. Szy.
— młodzienskié Skarga Skarga
— młodziuczkié Górn Górn
— nadpráwnuczé Narusz Narusz
— niedorosłé Tenże Tenże
— niemowięcé Chrząst Chrząst
— niewymierzone nigdy życia wiecznégo Gniewcz Gniewcz
— pacholęcé (dziecinné) Górnic Górnic
— pchliste
Aestas p[…]erulenta Virg Virg
— piérwszé Skarga Skarga
— pochyloné Mącz Mącz
— podeszłé Skarga Skarga
— podrosłé Petr Seb. Petr Seb.
— podstarzałé Radź Bib. Radź Bib.
— práwné (do stania w prawa potrzebné) Knap Knap
Aetas legitima Liv Liv
— práwne maiący (który 25 lát skończył) Knap Knap
— przeciągłé Królestwa Chrystusowégo Skarga Skarga
— przepisané prawami do sprawowania urzędów Niemc Niemc
— przes[tęp]né Sniad. Ján. Sniad. Ján.
— ranné Narusz Narusz
— rozumné Skarga Skarga
— sędziwé Rogalla Rogalla
— slizkié do złégo Skarga Skarga
— sposobné do odprawowania rzeczy wielkich Gembic Gembic
— srzednié Bezi Bezi
strudzoné Chodk Ján. Chodk Ján.
— u[b]iegłé Drużb Drużb
— wesołé Skarga Skarga
— wiekopomné Bezim Bezim
— zaziębłé Rey Rey
— zgrzybiałé Warg Warg
— zieloné Narusz Narusz
Przez lat sto
Per centum annos Liv Liv
Od piérwszych lat Skarga Skarga
A primis annis Cic Cic
Od trzydziestu lat przeszło
Depuis plus de trente ans
Przed kilką lat
Ante aliquot annos Liv Liv
Przed dwunastą set lát Smigl Smigl
Przed lat blizko szesciąset Skarga Skarga
Przed mnogiémi laty zbudowany był dom Bud. Szy. Bud. Szy.
Przez wiele lat Skarga Skarga
Per multos annos Liv Liv
Za niedáwnych lat Koch Ján. Koch Ján.
W latach piętnastu
À quinze ans
W wielu latach
Multis in annis Ovid Ovid
W siedmnastu latach
A dix—sept ans
Od piędziesięciu lat
Depuis cinquante ans

2. Lata, at, licz. mnog. /:patrz Lato:/

Od piędziesięciu lat
Depuis cinquante ans

Skany