A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

UWAGA! Zachowane materiały to słownik niekompletny. Tomy „Bogactw mowy polskiej” zawierają jedynie hasła na litery A-O i X. Pojedyncze hasła na litery P-Ż występowały jednak jako elementy mikrostruktury tomów na A-O i X.

>>

Lapitowie,
Lapon,
Laponia,
Laponka,
Lapończyk,
Lapoński,
Largus,
Larma,
Larwa,
Larwiany,
Larwisko,
Larwowy,
Laryn,
Laryssa
Larysseyski,
Las słomiany
Las,
Laseczek,
Laseczka,
Lasek,
Laska Jakobowá
Laska mierniczá,
Laska pasterská
Laska seymowá
Laska,
Laska. [rekonstruowane]
Laski flisowskié
Laskonogi,
Laskonośny,
Laskować,
Laskowanie poprzeczné
Laskowanie wklęsłé,
Laskowanié,
Laskowany,
Laskowato,
Laskownik,
Laskowy,
Lasobożek,
Lasota,
Lasować,
Lasowy,
Laszczka,
Lata,
Latać,
Lataiący,
Latanié,
Latany,
Latarka,
Latarniá,
Latáwczyk,
Latáwica,
Latawiec,
Laterán,
Lateraneński,
Laterański,
Latka,
Latm,
Lato miłosciwé
Lato,
Latomnogi,
Latona,
Latonka,
Latopiory,
Latopis,
Latopisca,
Latopisiec,
Latopiski,
Latopismo,
Latopiszca,
Latorosl
Latorosl do szczepiénia w pniak,
Latorosl winná,
Latoroslny,
Latoroslowy,
Latorosteczka,
Latorostka,
Latoroszczka.
Latorośl do sadzénia w ziemię.
Latorośl,
Latos,
Latosek,
Latosi,
Latoś,
Latować,
Latowanié,
Latyczew,
Latyczewski,
Latyn,
Latynka,
Latynowie,
Latyńczyk,
Latyński,
Laudum
Laur,
Lauréncya,
Laurent,
Laurentski,
Laurowy,
Laurus,
Lauryanus,
Lavendogra,
Lawa,
Lawaterz,
Lawenburg,
Lawenburski,
Lawénda,
Lawendowy,
Lawik,
Lawikański,
Lawir,
Lawirować,
Lawirowanié,
Lawrasz,
Laybach,
Layda,
Lazaret,
Lazur,
Lazurek,
Lazurki,
Lazurokrusz,
Lazurować,
Lazurowy,
Lea,
Leander,
Lebadyá,
Lebiodczany,
Lebiodka,
Lebona,
Lec
Lecący,
Lech,
Lecha,
Lechami
Lechicki,
Lechiiacki,
Lechita,
Lechowy,
Lecić,
Lecie [rekonstruowane]
Lecieć,
Leciuchny,
Leciwy,
Lecz,
Leczący,
Leczénié,
Leczyć się,
Leczyć,
Leczywać się,
Leczywrzód,
Leda,
Ledeyski,
Ledwie [rekonstruowane].
Ledwie a ledwie
Ledwie co
Ledwie kiedy
Ledwie nie
Ledwie nie ledwie
Ledwie,
Ledwno nie
Ledwo kiedy
Ledwo,
Ledwomowny,
Ledworuszny,
Ledwuchna
Ledz
Ledź,
Legacyiá,
Legać,
Leganié,
Legar,
Legarstwo,
Legart,
Legartować.
Legat,
Legawá pieczénia
Legawiec,
Legáwka,
Legawy pies
Legawy,
Legący się,
Legiwać,
Legnąć,
Legować,
Legowisko,
Leguchno,
Leguchny,
Leguczki,
Leguczko,
Legumina,
Leiący się,
Leidyeński,
Leiek,
Leit,
Lek,
Lekarka,
Lekarniá,
Lekarski,
Lekarstwo,
Lekarz duchowny
Lekárz niebieski
Lekárz,
Lekarzowy,
Lekce,
Lekceważénié,
Lekcyá,
Lekczeć,
Lekczyć,
Lekki,
Lekko karmić kogo
Lekko,
Lekkoiezdny,
Lekkoięzykowy,
Lekkomowca,
Lekkomownie,
Lekkomowność,
Lekkomowny,
Lekkomyslniczek,
Lekkomyslnie,
Lekkomyslnik,
Lekkomyslność,
Lekkomyslny,
Lekkonogi,
Lekkooki,
Lekkosenny,
Lekkość,
Lekkoufny,
Lekkowaznie,
Lekkoważący,
Lekkoważność,
Lekkoważny,
Lekkoważyć,
Lekkowiernik,
Lekkowierność,
Lekkowierny,
Lekkowietrzny,
Lekkuchno,
Lekkuchny,
Lekować,
Lekowanié,
Lekszy,
Lektwárz,
Lektyka,
Lekuczki,
Lekuczko,
Lekusieńki,
Lekusieńko,
Lelak,
Lelegeyski,
Lelegowie
Lelek,
Leliwa,
Lelom po lelom
Lelowski,
Lelów,
Lemiesz,
Lemieszowy,
Lemn,
Lemnianka,
Lemniyski,
Lemowik,
Len,
Lenek łączny
Lenek,
Lenić się,
Lenieć,
Leniek,
Lenistwo,
Leniuch,
Leniwie,
Leniwiec,
Leniwieć,
Leniwo,
Leniwomowny,
Leniwonogi,
Leniwość,
Leniwy,
Lennictwo,
Lenniczy,
Lennik,
Lennodáwca,
Lenność,
Lennować się,
Lennownik,
Lenny,
Lentyszek,
Leń,
Leobard,
Leobin,
Leodegaryusz,
Leodyum,
Leodyyski,
Leokadya,
Leokryt,
Leon,
Leonard,
Leoncya,
Leoncyum,
Leoncyus,
Leonidas,
Leonides,
Leonigild,
Leonilla,
Leontey,
Leontynowie,
Leontyński,
Leopard,
Leopold,
Leopos
Lep,
Lepak
Lepczyca,
Lepel,
Lepianeczka,
Lepianka,
Lepiárz,
Lepić,
Lepiennik,
Lepiey,
Lepieznik,
Lepiony,
Lepki,
Lepowy,
Lepreon,
Lepszość,
Lepszy,
Lepszyć się,
Lepszyć,
Leptytanowie,
Lerka
Lerycki,
Lesica,
Lesisty,
Leskotać się,
Lesniak,
Lesnictwo,
Lesniczowski,
Lesniczy,
Lesnieć,
Lesnik,
Lesnobożek,
Lesnoglinny,
Lesnolud,
Lesnomowny,
Lesny,
Lesz,
Leszcz,
Leszczyna,
Leszczynka,
Leszczynny,
Leszczynowy,
Let,
Leta,
Letacius,
Letarg,
Leteyski,
Letkie
Letni,
Letniczek,
Letnie,
Letnik,
Letnio,
Letniość,
Letnociepły,
Letra,
Letus,
Letyeński,
Leucius,
Leufrydus,
Leuk,
Leukonotus,
Leukotea,
Leuktra,
Leuktrycki,
Leuktryyski,
Lew piekielny
Lew,
Lewanda,
Lewandowy,
Lewar,
Lewek,
Lewica,
Lewita,
Lewitrur,
Lewitski,
Lewitycki,
Lewkoniá,
Lewo,
Lewuś,
Lewy,
Lewy.
Lexowium,
Ley,
Leyba,
Leybuś,
Leyc,
Leycować,
Leycowy,
Leyda,
Leydeński,
Leykowaty,
Leyny,
Lezb,
Lezbianin,
Lezbianka,
Lezbiyski,
Lezbizki,
Lezda,
Leziénié,
Leziwo,
Leźć na bałuku
Leźć,
Leża letniá żołnierská
Leża,
Leżacy
Leżáy,
Leżący,
Leżączka.
Leżeć na czém
Leżeć na kim
Leżeć woyskiém.
Leżeć,
Leżénié,
Leżuch,
Leżucha,
Leży co odłogiém
Leżysko,
Leżywo,
Lędzwiany,
Lędzwiowy,
Lędźwie,
Lęgnąc się,
Lęgnąć,
Lękać się,
Lękać,
Lękanié się,
Lękanié,
Lękliwie,
Lękliwość,
Lękliwy,
Lęknąć się,
Lękniénié,
Lękowaty,
Lężénié się,
Lężny,
Lgnący,
Lgnąć,
Li
Li.
Libán,
Libanon,
Libanowy,
Libański,
Liberat,
Liberata,
Liberyusz,
Libetra,
Libetrydy,
Libia,
Libianin,
Libicki,
Libityna
Libiyski,
Libna,
Libofenix,
Libozus,
Libra papieru
Liburnia,
Liburniacki,
Liburnicki,
Liburnidy,
Liburnowie,
Licé pieniędzy
Licé szaty
Licé ziemi
Licé,
Licemiernica,
Licemiernicki,
Licemierniczka,
Licemierniczy,
Licemiernik,
Licéum,
Liceyski,
Licho,
Lichość,
Lichota,
Lichotarski,
Lichotárz,
Lichotka,
Lichotny,
Lichtán
Lichtárz,
Lichtować,
Lichuczki,
Lichwa,
Lichweczka,
Lichwiarka,
Lichwiarski,
Lichwiarstwo,
Lichwiarz,
Lichwić,
Lichwnik,
Lichwodáwca,
Lichwopłatny,
Lichwowy,
Lichy,
Licina,
Licławice,
Licny,
Licować,
Licowanié,
Licowany,
Licowny,
Licya [rekonstruowane].
Licydowy,
Licynius,
Licytacya,
Licyyski,
Liczalny,
Liczba w granmatyce.
Liczba złota.
Liczba,
Liczbiárz,
Liczbobierca,
Liczbowac,
Liczbowanié,
Liczbowy,
Liczebnie,
Liczebny,
Liczénié,
Liczmanica,
Liczmany,
Licznik w ułomku,
Licznik,
Liczność,
Liczny,
Liczyć się,
Liczyć,
Liczygrzywna,
Liczykrupa,
Lida,
Lidanka,
Lidda,
Lidkup,
Lidwina,
Lidya,
Lidyiski,
Lidyyczyk,
Liebensthal,
Liesfunt,
Lieyski,
Lifardus,
Liga,
Ligawica,
Ligeryusz,
Lignica,
Lignicki,
Ligurowie,
Liguryá,
Liguryanin,
Liguryński,
Liguryyski,
Ligustycki,
Lik,
Likaoniá,
Likaonida,
Likaończyk,
Likaoński,
Likier,
Likowitość,
Likowity,
Lilch,
Lili
Liliá,
Lilibetański,
Lilibey,
Lilibeyski,
Lilie trzy
Liliowy,
Lilioza,
Liliyka,
Limán,
Limaniá,
Limański,
Limbowe orzeszki
Limburg,
Limoniá,
Limoniada,
Lin,
Lina,
Linać,
Linąć się,
Lind,
Linda,
Lindyiski,
Linek,
Liniá białá
Linia krwi
Linia krwi.
Linia rodu.
Linić się,
Linie,
Linieć,
Liniiá stolarská
Liniia,
Liniiowanie,
Liniiowy reiment.
Liniowy,
Liniyka,
Linkopa,
Linkopski,
Linturn,
Linus,
Lińc,
Lioba,
Lion,
Lionczyk,
Lioński,
Lipa,
Lipara,
Liparski,
Lipawa,
Lipcowy,
Lipiec,
Lipiec.
Lipień,
Lipina,
Lipka,
Lipki,
Lipko,
Lipkość,
Lipkowatość,
Lipkowaty,
Lipnąć,
Lipnieć,
Lipowy,
Liprung
Lipsk,
Lipski,
Lipszczanin,
Lira,
Liryczny,
Lirys,
Lis morski
Lis ptak
Lis,
Lisawy
Lisbona
Liscie,
Liscik,
Lisciowy,
Lisi,
Lisiątko,
Lisica,
Lisienice,
Lisię,
Lisowacieć,
Lisowatość,
Lisowaty,
Lisowczyk,
Lisowski,
List Papiezki
List,
Listeczek,
Listek,
Listewka,
Listny,
Listopad,
Listopadowy,
Listopismo,
Listowanié,
Listowato,
Listowáty,
Listownie,
Listowny,
Listowy,
Listwa,
Listwować,
Listwowanie,
Listwowany,
Liszaiec,
Liszaiowaty,
Liszay,
Liszeczka,
Liszeć,
Liszka,
Liszyć się,
Liszyć,
Liściany,
Liściasty,
Liścieć,
Liściowaty,
Liściowy
Liścisty,
Liść,
Lit,
Litania
Litanie,
Litera,
Literacki,
Literalny,
Literat,
Literatka,
Literatura,
Literka,
Litery drukarskié
Litewczyk,
Litewka,
Litewski,
Litewszczyzna,
Litkup,
Litkupnik,
Lito
Litochromia
Litosciwy,
Litosnie,
Litosny,
Litościwie,
Litość,
Litować się,
Litować,
Litować.
Litowanie czego czym
Litowanie,
Litteusz,
Liturgia,
Litwa,
Litwin,
Lity,
Liuba,
Liwerpolski,
Liwinus,
Liwiuszowski,
Liy
Lizać się,
Lizać,
Lizać.
Lizbona,
Liziobrazek,
Liznąć,
Liżący,
Lnianka,
Lniany,
Lnica,
Loch,
Lochować,
Lochowanie,
Lochowany,
Lochowato,
Lochowatość,
Lochowaty,
Lochowy,
Lochtuszka,
Lod,
Lodnisty,
Lodny,
Lodowacieć,
Lodowatość,
Lodowaty,
Lodownia,
Lodownik,
Lodowy,
Loegryá,
Log,
Logarytm,
Loicznie,
Loiczność,
Loiczny,
Loik,
Loika
Loiola,
Loiolczyk,
Loiolista
Loiolita
Loiolowski,
Lokáy,
Lokr,
Lokreński,
Lokrowie,
Lokryanie,
Lokryyczykowie,
Lomb,
Lombardczycy,
Lombardowie,
Lombardski,
Lombardyczny,
Lon,
Londyn,
Londyn.
Londyńczyk,
Londyński,
Lonerium,
Longin,
Longobard,
Longobardka,
Longobardy
Lont,
Lopatonogi,
Lora,
Lorgiusz,
Los,
Losém
Losować,
Losowanié,
Losowniá,
Losownica,
Losownik,
Losowy,
Lot mysli
Lot słáwy
Lot,
Lotaryngia,
Lotaryngski,
Lotaryńczyk,
Loteryá,
Loteryyny,
Lotnie,
Lotnobitny,
Lotnonogi,
Lotnopióry,
Lotnostrzały,
Lotność,
Lotny,
Lotunek,
Loty zaięczé
Loza.
Lsniący,
Lsnić się,
Lub,
Lubaszka,
Lubawski,
Lubawy,
Lubcia,
Lubeczanin,
Lubeczek,
Lubek,
Lubeka,
Lubelczyk,
Lubelski,
Lubiczłowieczeństwo,
Lubić,
Lubiénié,
Lubień,
Lubiezny,
Lubieżnica,
Lubieżnie,
Lubieżnik,
Lubieżność,
Lubieżny
Lubiony,
Lubka,
Lublana,
Lublanin,
Lublinianin,
Lubliński,
Lubo - atoli,
Lubo - iednak.
Lubo - lubo.
Lubo - wszelako.
Lubo co
Lubo,
Luboml,
Lubomlski,
Lubomszczyzna,
Luborycz,
Lubość,
Lubować,
Lubowanie,
Lubowniá,
Lubownik,
Lubowny,
Lubszczyk,
Lubszczykowy,
Lubunia,
Luby,
Luceński,
Lucyanowy,
Lucydius,
Lucylla,
Lucyllian,
Lucyna,
Lucynius,
Lucyolus,
Lucyper,
Lucyus,
Lud,
Lud[…] [rekonstruowane].
Ludarka,
Ludek,
Ludera,
Ludgarda,
Ludger,
Ludgetus,
Ludnić się,
Ludnić,
Ludno,
Ludność,
Ludny,
Ludobóyczy,
Ludoburski,
Ludoburstwo,
Ludoburżca,
Ludochwyt,
Ludoiad,
Ludoiedztwo,
Ludoiedź,
Ludokradztwo,
Ludokupiec,
Ludokupiecki,
Ludokupny,
Ludokupstwo,
Ludołowiec,
Ludołów,
Ludomiła,
Ludorządztwo,
Ludorzeźba,
Ludowładny,
Ludożerca,
Ludożerny,
Ludożerstwo
Ludumiły,
Ludwik,
Ludwika,
Ludwikowiny,
Ludwikowy,
Ludwisarniá,
Ludwisárz,
Ludwisiá,
Ludwiś,
Ludzie,
Ludzkość,
Lugdunczyk,
Lugduński,
Luka,
Lukanus,
Lukański,
Lukkiezowie,
Lukokusze
Lukomonowie,
Lukrecya,
Lulać,
Lulczyna,
Lulić się,
Lulka,
Lullus,
Lunar,
Lunatyk,
Lunąć,
Lundysz.
Lundyszowy,
Luneburczanin,
Luneburczyk,
Luneburg,
Luneta południowá
Lunewil,
Lunewilski,
Luperkus,
Lupicyn,
Lupus,
Lura
Luroryusz,
Lusnia,
Lustro,
Lutać się,
Lutenka,
Lutenny,
Luter,
Luteranin,
Luteranka,
Luterański,
Luteraństwo,
Luterka,
Luterowy,
Luterski,
Luterstwo,
Luterszczyzna,
Lutniá,
Lutniowy,
Lutnista,
Lutniściánka,
Lutować,
Lutrować,
Lutrowy,
Luty,
Lutycy,
Lutykowie,
Luxemburczyk,
Luxemgurb, [!]
Luza,
Luzacczyk.
Luzacya,
Luzak.
Luzytanin,
Luzytánka,
Luzytańczyk,
Luzytański,
Luźno,
Luźno.
Luźny,
Lwi ząb
Lwi,
Lwiątko,
Lwica,
Lwię,
Lwisko,
Lwistobuyny,
Lwisty,
Lwowczyk,
Lwowianin,
Lwowianka,
Lwowko
Lwowski,
Lwowy,
Lwów,
Lysek,
Lżénié,
Lżéy,
Lżony,
Lżyciel,
Lżyć kogo rzeczą, uczynkiém
Lżyć kogo słowy
Hasło
Las, su, r. m. Skarga lasa /:ziémia zarosłá drzewami bez sadzenia i pielęgnowania:/ Jllir lies, sa, m. Voltiggi Voltiggi Łaci silva, ae, f.

Litwini las zowią laukos z łaciń wyrazu lucus Stryik Stryik
Biorą na siebie wesołą barwę lasy Skibic Skibic
Brzmiały lasy pieśniami Szym. Szy. Szym. Szy.
Chyli nawáł sniegu lasy Niemcew Niemcew
Cisnął się nieprzyiaciel przez niewiadomé szlaki po lasach Narusz Narusz
Daie mi las łożé
Silva praebet mihi cubile Ovid Ovid
Dunął w las Rey Rey
Dzwonią w liść lasy Tymin Tymin
Gaić las Powod Powod
Gęstwieie las Kras Ign. Kras Ign.
Iechać lasém Knap Knap
Iechał na las Gornic Gornic
— przez las Knap Knap
Kładły powałém na ziémi silné wiatry, gęsté lasy Słowak Słowak
Korczować lasy na polé Czas Tad. Czas Tad.
Kroczyły plęsné lasy w taniec za Orfeuszém Klono. Klono.
Kryć się po lasach Skarga Skarga
Miałem drogę przez las Gornic Gornic
Mieli poganie lasy za domy swiętych Biels Ma[…]. Biels Ma[…].
Mnożą się lasy Trzec Jęd. Trzec Jęd.
Nabłądził się po lesie Biels Mar. Biels Mar.
Obnażaią się lasy Bud Szy. Bud Szy.
Odgłaszáł im las płaczliwie Otwin W[…]. Otwin W[…].
Odziané lasy w zieloną swieżość Gawłowiec Gawłowiec
Odziérá wiatr krępak z lasów wysokich Koch Pio. Koch Pio.
Osiadła lasy młodzież uzbroiona
Juventus armata sylvas insedit Liv Liv
Otoczoné mieysca lasami
Loca redimita sylvis Catul Catul
Lieux environnes de bois
Otaczaią wzgorki lasy
Sylvae tequat colla Ovid Ovid
Ozywaią się lasy lutni Klonow Klonow
Omierzhnąć w lesie Skarga Skarga
Kryią się w lasach
Occultant se silvis Liv Liv
Pobieżeć w las Skarga Skarga
Poglądáł las ku pochołéy dolinie Otwin Otwin
Pokryły uciekaiących lasy
Sylvae fugientes texere [?] Liv Liv
Polować w lasach Bezim Bezim
Pouciekali do lasów Bazylik Bazylik
Pozarębywali drogi po lasach Narusz Narusz
Przekradá się lasami pod obóz Birk Birk
Przemierzaią lasy niebezpieczné, opusciwszy żony Grzeg z Żar. Grzeg z Żar.
Przenosić się przez góry, lasy do iakiéy wsi Skarga Skarga
Przeprowadził woysko przez lasy Błaż Błaż
Pyszné wzrostém lasy Feliń Feliń
Rosną lasy samé z przyrodzenia mieysca Trzec Jęd. Trzec Jęd.
Rzucił się pędem do lasu Koiał Kaz. Koiał Kaz.
Spustoszył las publiczny
Depopulatus est sylvam publicum Cic Cic
Sterczącá kraina lasami Lelewel Lelewel
Skłonił się do lasu
Se sauver dans les bois
Szumią lasy Bezim Bezim
Stridunt silvae Virg Virg
Sylvae sonant Horat Horat
Szumią lasy wiatrem
Sylvae sonant vento Hor Hor
Tłuć się po górach, lasach i cudzych stronach Skarga Skarga
Trzebić lasy Narusz Narusz
Ukryć co w gęstszé lasy
Abdere aliqued a[…]tiores in sylvas Juli Caes. Juli Caes.
Uchodzić lasem Biels Mar. Biels Mar.
Uciekać do lasu Skarga Skarga
Uciekać w las Marc z Klec. Marc z Klec.
Confugere in sylvam Caes Caes
Uciekać po lasach Rychł Rychł
Uzbroioné mieyscé lasami
Locus munitus sylvus Jul Caes. Jul Caes.
Ukazało się woysko z lasów Bielski Bielski
Ukryli się w blizkié lasy
Abdiderunt se in proximas sylvas Juli Caes. Juli Caes.
Usunął roty […] lasom Narusz Narusz
Ukryli się w nocy w lasach
Noctu delituarunt in sylvis Caes Caes
Wchodzi w las woysko Bielski Bielski
Uzbroieni lasami
Sylves muniti Caes Caes
Wieszáł się hetmán z woyskiém przy lasach Narusz Narusz
Wędrował ciemnym lasém Niemce Niemce
Wisiały lasy na górach Warg Warg
Włudziły ich w las za sobą Bielski Bielski
Wybłądzić się z głuchych lasów nie mogą Rey Rey
Wyiecháł w las niedaleko Skarga Skarga
Wyplenić las Gostom Gostom
Wypędzili ich z lasow
Ex sylvis expul[…] eos Caesar Caesar
Wyrzyná się lasém woysko Koch Wes. Koch Wes.
Wychodzi las ciemny z góry ku morzu Koch Pio. Koch Pio.
Wysłać kogo w las dlá drzewa Koch Pio. Koch Pio.
Wyrwał się lew z lasu Skarga Skarga
Wytłukł się ledwie w nocy z lasu Rey Rey
Wywiesdź z lasu parę dębów Starow Starow
Zagaiły się té mieysca na nowé lasy Gostom Gostom
Zapędzili ich w lasy
Compulerunt eos in sylvas Caes Caes
Zapuścił się głęboko w las Niemc Niemc
Zapuszczac las Trzec Jęd. Trzec Jęd.
Zaszumiały lasy Tward Tward
Zataić się w lesie Bielski Bielski
Zawiesdź kogo w las głęboko Rey Rey
Zielenieią się lasy Koch Ján. Koch Ján.
Czuy góry, lasy, mosty, chceszli mieć grzbiet prosty Rysin Rysin
Jm daléy w las, tém więcéy drew Woyna Woyna
Poszedł do lasa na grzyby Rysin Rysin
Przed trzaskiém, szkoda do lasa nie isdź Bielski Bielski
Rozum w lesie, myśl nie wiém, gdzie latá Dambr Dambr
Wozi drwa do lasa, mówi się o człowieku nieroztropnie pracuiącym
Między lasy Trzeci Jęd. Trzeci Jęd.
Las balsamowy Faliss Faliss
— bezdrożny Błaż Błaż
— błotnisty Pam War. Pam War.
— bukowy Błaż Błaż
— chłodny Klonow Klonow
— ciemnozarosły Kras Ign. Kras Ign.
— ciémny Koch Pio. Koch Pio.
— cienisty Libic Libic
— cyprysowy Bezim Bezim
— czarnémi lasami zowiemy, któré rozmaité rodzaié drzewa zawiéraią w sobie K Ign. K Ign.
— czarowny Glinka Glinka
— dziki Feliń Feliń
— gęsty Koch Pio. Koch Pio.
— głęboki Karpiń Karpiń
— głuchy Koch Pio. Koch Pio.
— goły Koch Jan. Koch Jan.
— idący daleko Warg Warg
— iesionowy Zebr Zebr
— kadzidłowy Faliss Faliss
— korzenisty Pam War. Pam War.
— krzewisty Petr Seb. Petr Seb.
— milczący Feliń Feliń
— miotany od wichrów Tenże Tenże
— mylny Star Star
— nasadzony od Rodziców Tramb Tramb
— niedeptany Błaż Błaż
— nieprzeyrzany okiém Koch Pi. Koch Pi.
— nietkniony siekiérą Zebr Zebr
— obfity w jodły Dmoch Dmoch
— ponury Bezim Bezim
— porąbany Skarga Skarga
— posępny Feliń Feliń
— rozdymany od wiatrów Koch Pio. Koch Pio.
— rozległy Feliń Feliń
— róznodrzewny Gorcz Gorcz
— rozwlokły przeciągiém dwu mil Błaż Błaż
— sosnowy Kras Ign. Kras Ign.
— smutny Kras Ign. Kras Ign.
— swierkowy Tenże Tenże
— staroletni Zebr Zebr
— topolny Mącz Mącz
— wielki Skarga Skarga
— wycięty na polé Waga Waga
— wysoki Krowic Krowic
— zasadany sprawą ludzką Trzec Ję. Trzec Ję.
— zacmiony iedliną ciémną Koch And. Koch And.
— zgęstniony Mols Mar. Mols Mar.
— zarosły las drzewami wielkiemi Koch Pio. Koch Pio.
— zawalony zarębem Albertr Albertr

Skany